Functionele classificatie van struma-geïnduceerde trachea compressie


B.W. Hoeben, E. Groot Jebbink, F. Joosten, H. de Boer, C. Blanken

Voorzitter(s): P.D. de Rooij & S.M.E. Engelen

Donderdag 28 mei 2015

14:10 - 14:20u in Baroniezaal

Categorieën: vrije voordracht, algemene chirurgie, oncologische & endocriene chirurgie

Parallel sessie: V06 Hoofdhals en Endocriene Chirurgie en Kwaliteit, Richtlijnen en Protocollen


Doel:
Struma-geïnduceerde trachea compressie kan de luchtwegweerstand dusdanig verhogen dat het een belemmering vormt voor de beschikbare inspanningscapaciteit. De ontwikkeling van een model dat deze functionele beperkingen objectief beoordeelt kan de indicatie voor een strumectomie verbeteren.

Methode:
Uit CT-scans verkregen tracheadimensies werden gebruikt om luchtwegweerstand en diens effect op maximaal mogelijke luchtstroom te bepalen. De resterende ventilatie capaciteit werd beschreven door de Maximale Ventilatie Capaciteit (MVC), welke wordt gedefinieerd door de berekende pieksstroom in ziekte gedeeld door de berekende piekstroom in een gezonde situatie. De MVC leent zich voor de objectieve beoordeling van de ventilatie capaciteit van een patiënt, hetgeen essentieel is voor bepaling van de belemmeringen in activiteiten uit het dagelijks leven opgelegd door de trachea stenose. In deze pilot-studie werden pre- en post-operatieve CT-scans van 10 patiënten met variërende niveaus van trachea compressie gebruikt om het model te demonstreren.

Resultaten:
Het model evalueert het effect van strumectomieën op anatomisch en functioneel niveau.

Conclusie:
Preliminair onderzoek suggereert dat de klinische impact van door struma geïnduceerde trachea compressie geclassificeerd kan worden door middel van een voorspelling van de maximale ventilatie capaciteit met de hulp van uit CT-scans verkregen trachea dimensies.