De prognostische waarde van kapseldoorbraak na neoadjuvante therapie gevolgd door een slokdarmresectie


S.M. Lagarde, M. Navidi, J. Sultan, S.S. Gisbertz, S.L. Meijer, H.W.M. van Laarhoven, A. Immanuel, S.M. Griffin, M.I. van Berge Henegouwen

Voorzitter(s): J.W. van Sandick & J.W. van den Berg

Donderdag 28 mei 2015

16:30 - 16:40u in Zaal 80/81

Categorieën: vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V11 Upper GI/Oesophagus/Maag II


Introductie:
Tumorgroei door het kapsel van een positieve lymfklier is bij diverse kanker soorten een belangrijke prognostische indicator. Er is weinig aandacht besteed aan de biologische significantie van kapseldoorbraak bij patiënten met slokdarmkanker die neoadjuvante therapie hebben ondergaan. Het doel van deze studie is om de incidentie en prognostische waarde van kapseldoorbraak in deze patiëntengroep te bepalen.

Methode:
Prospectieve databases uit twee Europese hoog-volume centra werden samengevoegd. Deze consecutieve serie patiënten die een transthoracale oesofagusresectie ondergingen na chemo(radio)therapie werden geïncludeerd in deze studie.

Resultaten:
Een consecutieve serie van 707 patiënten onderging neoadjuvante chemo(radio) therapie gevolgd door een transthoracale oesofagusresectie voor een adeno-of plaveiselcelcarcinoom van de oesophagus tussen 2000 en 2013. Gemiddeld werden er 29 (spreiding: 5-77) lymfklieren verwijderd. Bij 347 (49%) patiënten werden geen lymfkliermetastasen gevonden (N0). Bij 360 (51%) patiënten was er sprake van lymfkliermetastasering. Kapseldoorbraak werd gevonden bij 197 (27%) patiënten. 5-jaars overleving was 63% voor N0 patiënten, 45% voor patiënten met lymfklierenmetastasen zonder kapseldoorbraak en 14% voor patiënten met kapseldoorbraak (p<0,001). Multivariate analyse laat zien dat het ypT-stadium, ypN-stadium en kapseldoorbraak onafhankelijke prognostische variabelen zijn.

Discussie:
Deze studie uitgevoerd in twee Europese centra laat zien dat tumorgroei door het kapsel van een positieve lymfklier een subgroep van patiënten met een significant slechtere overleving identificeert. Ook na neoadjuvante therapie is kapseldoorbraak een teken van agressiviteit van de primaire tumor en heeft een belangrijke prognostische waarde. Overwogen moet worden om kapseldoorbraak toe te voegen in toekomstige TNM-classificaties.