Ziekenhuisvariatie in Nederland voor de chirurgische behandeling van asymptomatische carotis patienten in verband met een carotisstenose.


N. Lijftogt, B.H.P. Elsman, R.H. Geelkerken, D.A. Legemate, G.J. de Borst, A.C. Vahl, J.F. Hamming

Voorzitter(s): R. Balm & R.J. van der Vijver-Coppen

Vrijdag 29 mei 2015

9:54 - 10:06u in Auditorium

Categorieën: vrije voordracht, vaatchirurgie

Parallel sessie: V13 Vaatchirurgie II en Long


Het behandelen van asymptomatische carotis patienten staat ter discussie. Zeker gezien de adequate medicamenteuze niet invasieve behandeling ter voorkoming van een CVA is het van belang deze patienten nader te bekijken. Elke patient geregistreerd in de Dutch Audit for Carotid Interventions sinds 2013 werd geincludeerd. Patient-, en behandelingskenmerken en uitkomsten werden geanalyseerd. Asymptomatische en symptomatische (corticaal -en ipsilaterale symptomen) patienten werden met elkaar vergeleken. Het percentage asymptomatische patienten werd vergeleken tussen ziekenhuizen in relatie tot het geopereerde totaal volume aan patienten. Totaal werden er 2606 patienten geregistreerd sinds 2013 in DACI. Hiervan waren 387 patienten (15%) asymptomatisch. Symptomatische patienten werden vaker binnen 3 weken geholpen, het meeste middels een TEA met patch en hadden vaker 500cc of meer bloedverlies vergeleken met asymptomatische patienten. Asymptomatische patienten hadden in 2-5% van de gevallen een complicatie. Het percentage asymptomatische patienten per ziekenhuis varieerde van 0-70% waarbij niet een directe relatie met geopereerd volume werd gezien. Ziekenhuisvariatie voor het chirurgisch behandelen van asyptomatische carotisstenose is groot. Het gemiddelde in Nederland ligt bij 15% terwijl over het algemeen de voordelen van het chirurgisch behandelen van een asymptomatische carotisstenose niet opwegen tegenover de operatierisico’s. Nadere evaluatie van deze patientengroep is wenselijk en zal met de huidige ontwikkelingen binnen de kwaliteitsregistraties in de zorg leiden tot meer inzicht in de keuze tot al dan niet chirurgische behandeling.