BA.04 Het nut van perioperatieve antibiotica bij cholecystectomie voor cholecystitis acuta: een gerandomiseerde multicenter trial.


C. Loozen, J.E. Oor, K. Kortram, A.A.W. van Geloven, P. Duijvendijk, G.A.P. Nieuwenhuijzen, S.C. Donkervoort, A. Gobel, B.J.M. Vlaminckx, C.A.J. Knibbe, J.C. Kelder, V.N.N. Kornmann, M.G.H. Besselink, B. van Ramshorst, D.J. Gouma, H.C. van Santvoort, D. Boerma

Voorzitter(s): E.C.T.H. Tan & D. Boerma

Vrijdag 29 mei 2015

14:46 - 14:56u in Brabantzaal

Categorieën: best abstract en best poster sessie

Parallel sessie: NVvH Best Abstract en Best Poster Award


Inleiding
Patiënten met cholecystitis acuta ondergaan in de regel cholecystectomie. Het nut van postoperatieve antibiotische profylaxe bij deze patienten is niet bewezen. Daartoe verrichtten wij een gerandomiseerde, non-inferieuriteit, multicenter trial, uitgaande van de hypothese dat het postoperatief continueren van antibiotica het ontstaan van infecties niet doet afnemen.

Methode
Patiënten met acute calculeuze cholecystitis werden gerandomiseerd tussen eenmalige antibiotische profylaxe (cefazoline 2000mg) 15-30 vóór incisie (groep A), en verlengde intraveneuze antibiotische profylaxe (cefuroxim 750mg 3dd/ metronidazol 500mg 3dd) in aanvulling op de preoperatieve profylaxe (groep B). Alleen patiënten met een milde cholecystitis (APACHE-II score < 6) kwamen in aanmerking. Primaire eindpunt was het optreden van postoperatieve infecties (wondinfectie, intraabdominaal abces, UWI, pneumonie). Secundaire eindpunten waren overige postoperatieve complicaties, opnameduur en kosten. Met een power van 80% en een non-inferieuriteitsmarge van 5% waren 78 patiënten in elke groep nodig. Analyse was volgens intention-to-treat.

Resultaten
Tussen 2012 en 2014 werden 156 patiënten gerandomiseerd in 6 ziekenhuizen: 76 in groep A en 80 in groep B. Eén patiënt in groep B was ten onrechte geincludeerd en werd uitgesloten. Man/vrouw verdeling, leeftijd en APACHE-II score (gemiddeld 3.5) waren gelijk in beide groepen. Het primaire eindpunt trad op bij 3 patiënten in elke groep, i.e. bij 4% in groep A versus 3.8% in groep B (RR 1.04, 95% CI 0.22-4.99; p=0.99). Secundaire eindpunten traden op bij 4 respectievelijk 5 patiënten.

Conclusie
Bij patiënten met milde cholecystitis acuta leidt het achterwege laten van postoperatieve antibiotica niet tot meer infectieuze complicaties.