Trainingsmodule laparoscopische colonchirurgie en intracorporeel hechten


W.A. Draaisma, S. Festen, A.A.W. van Geloven, W.W. te Riele, A.B. Smits

Vrijdag 29 mei 2015

11:00 - 12:00u in Kempen-Genderhal

Categorieën: workshop, colorectale chirurgie

Parallel sessie: Workshop 2: Colorectale chirurgie


Na een korte introductie over de technieken en verschillende benaderingen van een laparoscopische linkszijdige colectomie, wordt onder begeleiding van experts een laparoscopische sigmoidresectie geoefend op een virtual reality trainingsmodule. Tevens worden verschillende laparoscopische hechttechnieken onderwezen en getraind op de werkstations.

Doelgroep: Voorrang voor AIOS in jaar 4-5-6
Aantal werkstations: 5
Maximaal aantal deelnemers: 10

Proctors vrijdag 29 mei
W.A. (Werner) Draaisma
S. (Sebastiaan) Festen
A.A.W. (Nanette) van Geloven
W.W. (Wouter) te Riele
A.B. (Anke) Smits