Workshops


Tijdens de Chirurgendagen 2015 wordt in twee verschillende workshops de gelegenheid geboden kennis en oefening op te doen in specifieke technieken van de Heelkunde.

De workshops zijn van hoog niveau en worden gegeven door onze nationale experts op het betreffende gebied. Het is niet de intentie bestaande cursussen te vervangen, maar veeleer om kennis te maken met bepaalde technieken. De workshops duren een uur, lopen parallel aan elkaar en parallel aan het programma (dus niet in de pauzes). Er wordt gebruikt gemaakt van een speciaal ingericht trainingscentrum, in een gedeelte van de Expo. Onderaan deze pagina leest u meer over de inhoud van de workshops.

Het aantal deelnemers per workshop is beperkt om een goede exposure te bereiken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens de workshop gaat de deur dicht; tussentijds in- en uitlopen is met nadruk niet de bedoeling. Inschrijving is niet vrijblijvend: wanneer u zich inschrijft wordt van u verwacht dat u ook daadwerkelijk deelneemt, en dat u zich, indien u toch verhinderd blijkt, uiterlijk een week van tevoren afmeldt.

  • Inschrijven: Vol = vol!
  • Inschrijven is niet vrijblijvend. Inschrijven verplicht tot deelname!
  • Let op de doelgroep van de workshop Let op: kies niet twee workshops op hetzelfde tijdstip

Workshop 1: Vaatchirurgie

Voor het inbrengen van een endoprothese bestaat een trainingsmodule, die ruimte biedt aan 5 vaatchirurgen om ervaring op te doen met de nieuwe Ingraft stent van de firma Cordis. Onder begeleiding van een expert zal de indicatie, voorbereiding en uitvoering van het inbrengen van de stent hands-on getraind worden.

Doelgroep: vaatchirurgen en differentianten vaatchirurgie
Aantal werkstations: 1
Maximaal aantal deelnemers: 5

Proctor donderdag 28 mei
R.G.S. (Randolph) van Eps

Proctor vrijdag 29 mei
R.G.S. (Randolph) van Eps

De workshop vindt tweemaal plaats:
Donderdag 28 mei, 14:00 – 15:00 uur (= volgeboekt)
Vrijdag 28 mei, 11:00-12:00 uur (nog enkele plekken beschikbaar)

Mocht u zich nog willen aanmelden voor de workshop op vrijdag stuur dan een e-mail naar info@congresscompany.com of meldt u in Veldhoven aan bij de registratiebalie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.


Workshop 2: Laparoscopische colonchirurgie en intracorporeel hechten

Na een korte introductie over de technieken en verchillende benaderingen van een laparoscopische linkszijdige colectomie, wordt onder begeleiding van experts een laparoscopische sigmoidresectie geoefend op een virtual reality trainingsmodule. Tevens worden verschillende laparoscopische hechttechnieken onderwezen en getraind op de werkstations.

Doelgroep: Voorrang voor AIOS in jaar 4-5-6
Aantal werkstations: 5
Maximaal aantal deelnemers: 10

Proctors donderdag 28 mei
W.A. (Willem) Bemelman
W.A. (Werner) Draaisma
M.F. (Michael) Gerhards
E.J. (Eric) Hazebroek
G.D. (Gerrit) Slooter

Proctors vrijdag 29 mei
W.A. (Werner) Draaisma
S. (Sebastiaan) Festen
A.A.W. (Nanette) van Geloven
W.W. (Wouter) te Riele
A.B. (Anke) Smits

Workshop 2 = volgeboekt.

Het is mogelijk om u op de wachtlijst te plaatsen. Stuur dan een mail naar info@congresscompany.com.