De Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis (LRINEC) score heeft een prognostische waarde in het voorspellen van mortaliteit bij patiënten met fasciitis necroticans.


S.F.L. van Stigt, J.B. Bijker, R.M.H.G. Mollen, E.J. Hekma, M.S. Lemson, E.C.T.H. Tan

Voorzitter(s): C.J.H.M. van Laarhoven & M. van Heijl

Donderdag 28 mei 2015

14:00 - 14:12u in Brabantzaal

Categorieën: vrije voordracht, algemene chirurgie

Parallel sessie: V01 Algemene Chirurgie


Fasciitis necroticans is een levensbedreigende weke delen infectie welke zich snel uitbreid en een hoge mortaliteit heeft. Vroege herkenning en adequate behandeling is essentieel. De Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis score (LRINEC)1 is een gevalideerde diagnostische score om patiënten met een fasciitis necroticans snel te kunnen herkennen. Over de prognostische waarde van de LRINEC score is weinig bekend. Onze hypothese is dat de LRINEC score behulpzaam kan zijn in het voorspellen van de mortaliteit.De studie werd als retrospectieve cohort studie opgezet. Alle patiënten boven 18 jaar die werden gediagnosticeerd met een fasciitis necroticans en welke zich presenteerden tussen 2003 en 2013 in een academisch centrum en drie grote perifere opleidings klinieken en minimaal één dag op de intensive care verbleven, werden geïncludeerd. Vitale parameters en laboratoriumtesten bij presentatie alsmede de demografische gegevens werden verzameld. Vervolgens werd de LRINEC score berekend. Data werden geanalyseerd middels logistische regressie analyse en Classification and Regression Tree (CART) analyse.Achtenvijftig patiënten met een fasciitis necroticans werden geïncludeerd. De mortaliteitsratio was 17/58 (29%). Univariate logistische regressie analyse liet een odds ratio voor mortaliteit van de LRINEC score zien van 1.77 per punt stijging (95% CI 1.24-2.79, p-waarde <0.005). De CART analyse laat zien dat er maximaal onderscheid tussen overleven en overlijden kan worden gemaakt bij een LRINEC score onder of boven 8.5 (figuur 1). Concluderend suggereren onze resultaten dat de LRINEC score ook van prognostische waarde kan zijn bij het voorspellen van de mortaliteit bij patiënten met een fasciitis necroticans.

1Wong CH et al. Crit Care Med.2004;32(7):1535-41.

Figuur 1