Het lage druk pneumoperitoneum: een systematisch review


D.M.D. Özdemir-van Brunschot, C.J.H.M. van Laarhoven, S. Pouwels, K.E. Wever, M.C. Warlé

Voorzitter(s): C.J.H.M. van Laarhoven & M. van Heijl

Donderdag 28 mei 2015

14:24 - 14:36u in Brabantzaal

Categorieën: vrije voordracht, algemene chirurgie

Parallel sessie: V01 Algemene Chirurgie


Doel:
Gezien de mogelijk negatieve impact van verhoogde intra-abdominale druk op cardiopulmonale functie en postoperatieve pijn, adviseren internationale richtlijnen om de laagst mogelijke druk te gebruiken tijdens laparoscopie. Het lage druk pneumoperitoneum is het gebruik van een intra-abdominale druk <10 mmHg. Het doel van deze studie is om het bewijs voor het gebruik van lage druk pneumoperitoneum tijdens laparoscopie in kaart te brengen.

Methode:
Alle cohort en gerandomiseerde interventiestudies die lage druk pneumoperitoneum vergelijken met standaard druk (>10 mmHg) werden geïncludeerd. Kwaliteits analyse werd verricht middels de Cochrane risk of bias tool en de Newcastle Ottawa scale.

Resultaten:
Screening van 1.572 publicaties leverde 42 studies op, waarvan 33 gerandomiseerde trials en 9 cohort studies. Over het algemeen was de kwaliteit van de studies matig. Het gebruik van lage druk verlaagde de postoperatieve pijn en verminderde analgetica gebruik in vergelijking met standaard druk. Er werd geen verschil gevonden in per- en postoperatieve cardiopulmonale functie bij ASA I-II patiënten. Verder leken transaminasen significant meer te stijgen bij het gebruik van standaard druk; urineproductie was lager bij standaard druk. Er zijn 3 studies verricht waarin de peroperatieve chirurgische condities (o.a. zicht op operatiegebied) zijn geëvalueerd. In 2 studies werd geen verschil gevonden, echter één studie beschreef minder gunstige condities bij lage druk. Geen van de 42 studies vond een verschil in de incidentie van per- en postoperatieve complicaties.

Conclusie:
De resultaten van deze systematische review ondersteunen de huidige consensus richtlijnen waarin het gebruik van de laagst mogelijke intra-abdominale druk tijdens laparoscopie wordt aanbevolen.