Het effect van timing van preoperatieve antibiotica profylaxe op postoperatieve wondinfecties. Een systematische review en meta-analyse


S.W. de Jonge, S.L. Gans, J.J. Atema, M.A. Boermeester

Voorzitter(s): C.J.H.M. van Laarhoven & M. van Heijl

Donderdag 28 mei 2015

14:36 - 14:48u in Brabantzaal

Categorieën: algemene chirurgie, vrije voordracht

Parallel sessie: V01 Algemene Chirurgie


Doel:
Onderzoek naar het effect van timing van preoperatieve antibiotica profylaxe op postoperatieve wondinfectie.

Methode:
Design Systematische review en meta-analyse Databronnen Medline, Embase, AIM, Cochrane, CINAHL en de WHO databases werden doorzocht in het Engels Frans Spaans en Duits van 1990 tot augustus 2014. Additionele studies werden geïdentificeerd uit aangehaalde referenties. Selectiecriteria Twee auteurs beoordeelden onafhankelijk van elkaar de artikelen voor inclusie. selectiecriteria waren; Studies die verschillende tijdsintervallen voor het toedienen van preoperatieve antibiotica profylaxe vergelijken. Studies zonder duidelijke beschrijving van de gemeten tijdsintervallen of zonder postoperatieve wondinfectie als primaire uitkomstmaat werden uitgesloten. Methoden De primaire uitkomstmaat was postoperatieve wondinfectie na toediening van preoperatieve antibiotica profylaxe met verschillende timing intervallen. Odds ratio's en mean met 95% betrouwbaarheidsintervallen werden berekend en samengevoegd met een fixed effects model. Heterogeniteit werd beoordeeld met χ2 en I2 statistische test.

Resultaten:
14 artikelen met 54.176 patiënten werden geïncludeerd. 24.946 daarvan konden worden geïncludeerd in de meta-analyses. Er was geen significant verschil wanneer de toediening van antibiotica profylaxe binnen 120-60 minuten werd vergeleken met toediening binnen 60-0 minuten. Studies naar verschillende timingintervallen binnen de laatste 60 minuten voor incisie rapporteerden tegenstrijdige resultaten. Het risico op wondinfectie was bijna twee keer zo hoog wanneer antibiotica profylaxe werd toegediend na de eerste incisie (OR 1.89; 96% CI 1,05-3,40; p 0,03) en 5 keer hoger wanneer het meer dan 120 minuten vóór incisie werd toegediend(OR 5,26; 95CI 3,29-8,39; p <0,00001).

Conclusie:
Toediening van preoperatieve antibiotica profylaxe vóór 120 minuten of na incisie leidt tot een hoger risico op postoperatieve wondinfectie.