Langetermijnseffecten van adhesies op het ontstaan van darmobstructie


C. Strik, M.W.J. Stommel, L.J. Schipper, R.P.G. ten Broek, H. van Goor

Voorzitter(s): C.J.H.M. van Laarhoven & M. van Heijl

Donderdag 28 mei 2015

14:48 - 15:00u in Brabantzaal

Categorieën: vrije voordracht, algemene chirurgie

Parallel sessie: V01 Algemene Chirurgie


Doel:
De incidentie van darmobstructie veroorzaakt door adhesies is 2,5% na abdominale chirurgie en heeft een aanzienlijk risico op complicaties en mortaliteit. 56% van alle darmobstructies wordt veroorzaakt door adhesies. De meeste epidemiologische kennis is afgeleid uit nationale databases en retrospectieve cohort studies. Vanwege de gebruikte methodologie van deze studies is het effect van chirurgische factoren op het ontstaan van darmobstructie onbekend. Ons doel is om risicofactoren, met de nadruk op intra-operatieve chirurgische factoren, op het ontstaan van darmobstructie veroorzaakt door adhesies te evalueren.

Methode:
Follow-up studie van de prospectieve LAPAD studie (clinicaltrials.gov registratienummer: NCT01236625). Patienten die een electieve “open”of laparoscopische abdominale operatie ondergingen werden geincludeerd. Het primaire eindpunt was de incidentie van darmobstructie (waarschijnlijk) veroorzaakt door adhesies. Multivariabele logistische regressive analyse werd gebruikt om risicofactoren te evalueren. Kaplan-Meier analyse werd uitgevoerd om het cumulatieve hazard risico over de tijd te evalueren.

Resultaten:
604 (88%) van de 715 patienten werden geincludeerd. 38 (6%) van de patienten kreeg een episode van darmobstructie veroorzaakt door adhesies. Colorectale operaties (95%CI OR 1,71-12,22, p < 0,01) en ernstige verklevingen rond het operatiegebied (95%CI OR 1,02-5,51, p 0,04) waren onafhankelijke risicofactoren voor het ontstaan van darmobstructie veroorzaakt door adhesies. Het cumulatieve risico voor patienten met deze factoren is 15% 4 jaar na de abdominale operatie.

Conclusie:
Patienten die een colorectale operatie ondergaan en patienten met ernstige verklevingen hebben een 5 en 3 keer verhoogd risico op het ontstaan van darmobstructie veroorzaakt door adhesies.