Antegrade lavage van het colon bij volwassen patiënten door middel van een Chait catheter: substantiële morbiditeit en matige functionele uitkomst.


A.K.E. Elfrink, B. van de Heuvel, M. Ankersmit, P.F. Vollebregt, R.F. Felt-Bersma, J.B. Tuynman, W.J.H.J. Meijerink

Voorzitter(s): J. Heisterkamp & F.H.W. Jonker

Donderdag 28 mei 2015

14:00 - 14:12u in Diezehal

Categorieën: vrije voordracht, colorectale chirurgie

Parallel sessie: V02 Benigne Colon/Appendix en Maligne Colon I


Een slow-transit colon is een lastig te behandelen aandoening met grote invloed op de dagelijkse kwaliteit van leven. Conservatieve therapie geeft vaak onvoldoende resultaat. Kinderen met dergelijke klachten worden behandeld met een Chait coecostomie catheter (CCC). In deze groep is de CCC succesvol gebleken met goede functionele uitkomsten en weinig morbiditieit.
Het doel van deze studie was om de toepasbaarheid, morbiditeit en kwaliteit van leven van de CCC in volwassen patienten met een slow-transit colon te onderzoeken..
Volwassen patienten met een slow-transit colon waarbij conservatieve therapie onvoldoende resultaat bood en in aanmerking kwamen voor het plaatsen van een CCC werden geincludeerd.
18 patienten zijn geincludeerd en mediane follow up was 10 maanden.
Mediane opnameduur was 2.3 dagen (Standaarddeviatie ± 2.7 dagen). 7/18 patiënten (39%) werden binnen 30 dagen heropgenomen ivm complicaties. Eén patiënt is meerdere malen geopereerd als gevolg van complicaties waarvoor ook opname op de IC. Na 2 jaar follow up zijn acht patiënten opnieuw geopereerd als gevolg van luxatie of lekkage van de CCC. 8/18 (patiënten (44%) ervaren goede functionele uitkomsten 2 jaar na inbreng van de CCC.
Uit deze resultaten kunnen wij concluderen dat het laparoscopisch plaatsen van een CCC in patienten met een slow transit colon leidt tot relatief veel morbiditeit op korte termijn en weinig verbetering geeft van de klachten op lange termijn.