Antibiotica duur na appendectomie bij gecompliceerde appendicitis


C.C. van Rossem, A.A.W. van Geloven, W.A. Bemelman

Voorzitter(s): J. Heisterkamp & F.H.W. Jonker

Donderdag 28 mei 2015

14:12 - 14:24u in Diezehal

Categorieën: vrije voordracht, colorectale chirurgie

Parallel sessie: V02 Benigne Colon/Appendix en Maligne Colon I


Doel:
Bij een gecompliceerde appendicitis wordt postoperatief antibiotica aanbevolen om infectieuze complicaties te reduceren. In deze analyse wordt het effect van antibioticaduur op infectieuze complicaties onderzocht.

Methoden:
In juni en juli 2014 werd een prospectieve multicenter studie uitgevoerd in 62 Nederlandse ziekenhuizen waarin 1975 patiënten zijn geïncludeerd die werden geopereerd voor verdenking op acute appendicitis. Patiënten die langer dan 24 uur postoperatief zijn behandeld met antibiotica vanwege gecompliceerde appendicitis (perforatie of pus) werden geanalyseerd.

Resultaten:
Bij 557 patiënten werd langer dan 24 uur postoperatief antibiotica afgesproken vanwege gecompliceerde appendicitis, bij 31,8% was dit 3 dagen, bij 62,5% 5 dagen en bij 5,7% meer dan 5 dagen. In 70,6% van de patiënten kwam de direct postoperatief afgesproken antibioticaduur overeen met de uiteindelijk gegeven antibioticaduur, bij 25,6% werd de antibioticaduur verlengd en bij 3,8% ingekort. Bij 38,2% werd een deel van de antibioticakuur oraal gegeven. Er was geen verschil in geslacht, leeftijd, ASA classificatie en ernst van gecompliceerde appendicitis tussen de 3 en 5 dagen behandelde groep. Wel werden laparoscopisch geopereerde patiënten vaker 5 dagen behandeld ten opzichte van de open geopereerde patiënten (P=0,022). Bij multivariate logistische regressie analyse werd geen significant verschil gezien tussen de 3 en 5 dagen behandelde groep op het ontstaan van een wondinfectie (OR 1,68 95%BI 0,674-4,174; P=0,266) of een intra-abdominaal abces (OR 0,54 95%BI 0,240-1,214; P=0,136). 

Conclusie:
Er is geen significant verschil tussen 3 of 5 dagen behandelen met antibiotica op het ontwikkelen van infectieuze complicaties. Bij gecompliceerde appendicitis kan meestal worden volstaan met 3 dagen.