Het nut van mechanische darmvoorbereiding en selectieve darm decontaminatie ter verlaging van het aantal postoperatieve wondinfecties na colorectale chirurgie – een systematische review en meta-analyse


J.J. Atema, S.L. Gans, S.W. de Jonge, M.A. Boermeester

Voorzitter(s): J. Heisterkamp & F.H.W. Jonker

Donderdag 28 mei 2015

14:48 - 15:00u in Diezehal

Categorieën: vrije voordracht, colorectale chirurgie

Parallel sessie: V02 Benigne Colon/Appendix en Maligne Colon I


Doel:
Mechanische darmvoorbereiding voor colorectale chirurgie is verlaten als standaard preoperatieve voorbereiding. Selectieve darm decontaminatie (SDD) is daarentegen de laatste decennia in opkomst en wordt gegeven ter voorkoming van infectieuze complicaties. Het doel van deze systematische review was het analyseren van het effect van mechanische darmvoorbereiding en/of selectieve darm decontaminatie ter preventie van postoperatieve wondinfecties na colorectale chirurgie.

Methode:
PubMed, EMBASE, CINAHL en Cochrane databases werden doorzocht. Gerandomiseerde studies waarin mechanische darmvoorbereiding en/of SDD werd vergeleken met geen behandeling bij patiënten die colorectale chirurgie ondergingen werden geïncludeerd indien het aantal postoperatieve wondinfecties werd beschreven.

Resultaten:
Van de 1357 gevonden titels voldeden 24 artikelen aan de inclusie criteria. Dertien studies met in totaal 7146 patiënten vergeleken mechanische darmvoorbereiding met geen darmvoorbereiding. Elf studies includeerden 2416 patiënten die gerandomiseerd werden tussen SDD (in combinatie met mechanische darmvoorbereiding) of geen darmvoorbereiding. Meta-analyse toonde geen effect van mechanische darmvoorbereiding op het risico van postoperatieve wondinfecties (10.2% versus 8.8%; OR 1.27, 95% CI 0.95-1.72). Echter, de studies waarin SDD in combinatie met mechanische darmvoorbereiding werd gegeven toonden een significante reductie van het aantal wondinfecties in vergelijking met geen darmvoorbereiding (8.6% versus 15.4%; OR 0.56, 95% CI 0.37-0.83; zie figuur).

Conclusie:
Het geven van enkel mechanische darmvoorbereiding voor colorectale chirurgie biedt geen voordelen wat betreft het risico op postoperatieve wondinfecties. Echter, indien mechanische darmvoorbereiding wordt gecombineerd met SDD, levert dit wel een significante risicoreductie op.