Matverwijdering en selectieve neurectomie als behandeling voor persisterende liespijn na Lichtenstein plastiek


W.A.R. Zwaans, C.W. Perquin, R.M.H. Roumen, M.R.M. Scheltinga

Voorzitter(s): E.D. Wilschut & H. Langeveld

Donderdag 28 mei 2015

14:00 - 14:12u in Multifunctionele zaal

Categorieën: vrije voordracht, algemene chirurgie, kinderchirurgie

Parallel sessie: V03 Experimentele Chirurgie en Kinderchirurgie


Achtergrond:
Een aanzienlijke aantal patiënten met persisterende liespijn, na liesbreukherstel volgens Lichtenstein, hebben onvoldoende baat bij conservatieve behandelingen voor liespijn. Verwijderen van de geïmplanteerde mat is controversieel; chirurgen deinzen terug voor de verwachte complexe operatieve procedure. Wanneer de mat eenmaal is verwijderd, ligt een recidief hernia op de loer. Onderzoeken naar de effecten op pijn en complicaties van matverwijderingen zijn schaars.

Doel:
Deze studie onderzoekt de lange-termijn effecten van matverwijdering voor liespijn na liesbreukherstel volgens Lichtenstein.

Methode:
Volwassen patiënten (n=215) die open chirurgie voor chronische liespijn na Lichtenstein plastiek ondergingen tussen 2000 en 2013 werden geïdentificeerd via exclusieve een operatiecodering. Consecutieve patiënten (n=60; 53 mannen, gemiddelde leeftijd 56 jaar) die matverwijdering ondergingen met (n=44) of zonder (n=16) selectieve neurectomie werden geanalyseerd. Een additionele follow-up met behulp van een telefonische vragenlijst werd uitgevoerd na een mediane follow-up van 21 maanden. Uitkomstmaten waren pijnreductie (gebruikmakend van een numerieke rating score), postoperatieve complicaties, tijd tot herstel en recidief liesbreuken. Succes werd gedefinieerd als ≥50% pijn reductie.

Resultaten:
The operatie resulteerde in een significante 5,8 reductie in mediane pijnscore (7,8; range 4,0-10,0 versus 2,0; range 0,0-9,0; p<0,001). Twee op de drie patiënten had een effectieve pijnreductie en 95% van deze patiënten werd pijnvrij binnen zes maanden na de matverwijdering. Complicaties waren testiculaire atrofie (n=2) en dundarmschade (n=1). Tijdens follow-up periode werden twee recidieven geïdentificeerd.

Conclusie:
Matverwijdering, gecombineerd met selectieve neurectomie zou moeten worden overwogen in patiënten met chronische liespijn na liesbreukherstel volgens Lichtenstein, die onvoldoende effect hebben van eerdere conservatieve pijnbehandelingen.