Normale mucuscompositie is nodig voor het genezingsproces van anastomoses in het colon van de muis


J.W.A.M. Bosmans, A.C.H.M. Jongen, G.M.H. Birchenough, E.E.L. Nyström, M.J.J. Gijbels, J.P.M. Derikx, N.D. Bouvy, G.C. Hansson

Voorzitter(s): E.D. Wilschut & H. Langeveld

Donderdag 28 mei 2015

14:12 - 14:24u in Multifunctionele zaal

Categorieën: vrije voordracht, algemene chirurgie, kinderchirurgie

Parallel sessie: V03 Experimentele Chirurgie en Kinderchirurgie


Naadlekkage is een van de meest gevreesde complicaties na colorectale chirurgie en veroorzaakt veel morbiditeit en mortaliteit. Ondanks belangrijke verbeteringen in de perioperatieve zorg blijft de incidentie van naadlekkage reeds enkele decennia gelijk. De eerste verdediging in de tractus digestivus is de slijmlaag; het is echter nooit onderzocht of mucus een rol speelt bij naadgenezing. In deze studie onderzoeken we of MUC2-(Mucin 2, de belangrijkste component van mucus in het colon) depletie geassocieerd is met naadlekkage.Bij 44 muizen met verschillende Muc2 genotypes werd een anastomose in het proximale colon aangelegd. De helft van de dieren ontving dagelijks dmPGE2-suppletie om de mucussecretie te stimuleren. Na 3 dagen follow-up werd de mucusdikte ter plaatse van de naad gemeten en werd bacteriele translocatie bepaald naar milt en mesenteriale lymfeklier. Tevens werd histologische analyse verricht.Van de Muc2-/- muizen ontwikkelde 92% naadlekkage, vergeleken met 32% van de controle dieren (p<0.001). Op de naad van controledieren kon een duidelijke mucuslaag worden aangetoond, bij dieren met het Muc2-/-  genotype niet. DmPGE2 suppletie zorgde niet voor een reductie van het aantal gevallen naadlekkage. Bij histologische analyse werd een gestoorde naadgenezing gezien bij Muc2-/-  dieren en was sprake van verhoogde bacteriele translocatie naar milt en mesenteriale lymfeklieren vergeleken met controledieren.Normale mucuscompositie is essentieel voor de naadgenezing in het muizencolon. DmPGE2-suppletie zorgt niet voor een verhoogde mucussecretie om naadgenezing te bevorderen, tenminste niet in dit model. Verder onderzoek zou zich moeten richten op het verbeteren van de mucuslaag, waarmee het postoperatief herstel mogelijk kan worden bevorderd.