Hypotherme machine perfusie verbetert de kwaliteit van marginale donor pancreata.


M. Leemkuil, M.A. Engelse, R.J. Ploeg, E.J.P. de Koning, C. Krikke, H.G.D. Leuvenink

Voorzitter(s): E.D. Wilschut & H. Langeveld

Donderdag 28 mei 2015

14:24 - 14:36u in Multifunctionele zaal

Categorieën: vrije voordracht, algemene chirurgie, kinderchirurgie

Parallel sessie: V03 Experimentele Chirurgie en Kinderchirurgie


Doel:
Het transplanteren van een pancreas of de eilandjes van Langerhans wordt beschouwd als de meest effectieve behandeling van patiënten met diabetes type 1. Vanwege een tekort aan kwalitatief goede donorpancreata wordt er tegenwoordig noodgedwongen meer gebruik gemaakt van marginale donorpancreata, zoals van donoren na circulatoir arrest (DCD). We verwachten dat hypotherme machine perfusie (HMP) de kwaliteit van pancreata beter kan behouden vergeleken met de conventionele statische koude bewaarmethode.

Methode:
In dit onderzoek zijn acht humane pancreata gepreserveerd middels HMP en acht volgens de conventionele bewaarmethode (controlegroep), beide gedurende zes uur. De helft van de pancreata was afkomstig van hersendode donoren (DBD), de andere helft van DCD donoren. Weefsel- en perfusaatsamples werden afgenomen voor en na preservatie voor analyse van histologie, adenosine triphosphaat (ATP) en enzymgehaltes.

Resultaten:
Histologische analyse van de biopten liet een uniforme perfusie zien van het pancreas, met behoud van weefselarchitectuur. Na HMP steeg het ATP gehalte in het weefsel bij beide groepen t.o.v. de controle. In DCD pancreata werd een vergelijkbaar ATP-niveau bereikt van de DBD pancreata vóór preservatie. De gehaltes van amylase, lipase en LDH in het perfusaat stegen in de HMP-groep, waarbij lipase een plateau bereikte na vijf uur perfusie.

Conclusie:
HMP leidt tot het uitspoelen van pancreasenzymen en tot een verbeterde energiestatus van het weefsel. De kwaliteit van een DCD pancreas lijkt te kunnen worden verbeterd tot die van een DBD pancreas. Hiermee zou HMP kunnen leiden tot een uitbreiding van de pancreas donorpool.