De waarde van conventionele laboratorium parameters in het voorspellen van de progressie van necrotiserende enterocolitis.


A.G.J.F. van Zoonen, M. Schurink, G.S. Maes, K.N.J.A. van Braeckel, A.F. Bos, J.B.F. Hulscher

Voorzitter(s): E.D. Wilschut & H. Langeveld

Donderdag 28 mei 2015

14:36 - 14:48u in Multifunctionele zaal

Categorieën: vrije voordracht, algemene chirurgie, kinderchirurgie

Parallel sessie: V03 Experimentele Chirurgie en Kinderchirurgie


Het is moeilijk om de progressie van Necrotiserende Enterocolitis (NEC) te voorspellen. Een betrouwbare voorspeller zou clinici kunnen helpen om verergering van de ziekte te voorkomen en de behandeling te optimaliseren.
In dit onderzoek keken we naar de waarde van conventionele laboratorium parameters in het vroegtijdig voorspellen van progressie van NEC.
We verrichtten een retrospectieve data analyse van alle neonaten die tussen 1990 en 2010 met NEC (Bell’s stage ≥2) werden gediagnosticeerd in ons centrum. Arteriële pH, glucose, leukocyten, trombocyten en CRP levels werden verzameld op drie tijdstippen: het moment van diagnose, 12uur en 24 uur na diagnose.
Patiënten werden ingedeeld in ‘matige NEC’ (conservatief behandeld) en ‘ernstige NEC’ (chirurgisch behandeld en/of overleden).
We gebruikten multilevel analyses om verschillen tussen de groepen te testen, logistische regressie analyses om ORs en 95%CI te berekenen voor progressie van matige naar ernstige NEC, en multivariabele logistische regressie analyses om de mogelijkheid van laboratorium parameters om onafhankelijk de progressie van NEC te kunnen voorspellen te testen.
We includeerden 168 NEC patiënten (mediaan zwangerschapsduur 31+0weken, mediaan geboortegewicht 1330g). Ernstige NEC kwam voor bij 89 patiënten (53%). Acidose (pH-level<7.30) op het moment van diagnose, trombocytopenie op 12uur en acidose op 24uur na diagnose bleken onafhankelijk de progressie van matige naar ernstige NEC te kunnen voorspellen (PConventionele laboratorium parameters kunnen bruikbaar zijn in het voorspellen van ernstige NEC. Acidose en/of trombocyotopenie gedurende de eerste 24uur na NEC-diagnose zou de behandelend arts extra alert moeten maken op het verhoogde risico op progressieve ziekte.