Een Roux-en-Y gastric bypass met een lange biliopancreatische lis leidt tot meer gewichtsverlies en reductie van aan obesitas geassocieerde comorbiditeiten dan een standaard Roux-en-Y gastric bypass:


J. Homan, B. Betzel, E.O. Aarts, C.J.H.M. van Laarhoven, I.C.M. Janssen, F.J. Berends

Voorzitter(s): B.A. van Wagensveld & B.A. Grotenhuis

Donderdag 28 mei 2015

14:12 - 14:24u in Auditorium

Categorieën: vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V04 Bariatrische Chirurgie


Doel:
De Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) is de meest uigevoerde bariatrische procedure wereldwijd. Echter, er bestaat nog geen uniformiteit over de optimale lengte van de darmlissen ten aanzien van gewichtsverlies. Er zijn mogelijk aanwijzingen dat een langere biliopancreatisch lis leidt to meer gewichtsverlies. Het doel van de huidige studie was om het effect van een lange biliopancreatische lis RYGB (LBPL-RYGB) en onze standaard RYGB (S-RYGB) te evalueren.

Methoden:
144 Morbide obese patiënten die een primaire RYGB ondergingen werden gerandomiseerd; 74 ondergingen een S-RYGB (Roux/biliopancreatische lis 150/75cm) en 70 een LBPL-RYGB (Roux/Biliopancreatische lis 75/150cm). De primaire uitkomstmaat was percentage Excess Weight Loss (%EWL). Secondaire uitkomstmaten waren de reductie van comorbiditeiten en het aantal complicaties.

Resultaten:
De demografische gegevens waren vergelijkbaar voor beide groepen, het gemiddelde BMI in de totale groep was 44.3 (35.1-56.2) kg/m2 en 123 (85%) patiënten waren vrouw. Na 24 maanden werd een EWL van 73±19% na S-RYGB bereikt versus 82±20% na LBPL-RYGB (p=0.021). Preoperatief hadden 35 (24%) patiënten type 2 diabetes (T2DM); het gemiddelde HbA1c daalde van 60±20 naar 41±11 mmol/mol (p<0.001). In de LBPL-RYGB groep behaalde 65% van de patiënten complete remissie van hun T2DM versus 35% in de S-RYGB groep (p=0.037). De complicatie cijfers waren vergelijkbaar tussen de groepen (p>0.05).

Conclusie:
Een LBPL-RYGB resulteert in meer overgewichtverlies en complete remissie van T2DM met vergelijkbare complicatie cijfers in vergelijking met de S-RYGB.