Effectiviteit en veiligheid van de duodenal-jejunal bypass liner in een prospectief cohort onderzoek van 200 patiënten


B. Betzel, J. Homan, W. Schijns, E.O. Aarts, I.C.M. Janssen, P.J. Wahab, M.J.M. Groenen, F.J. Berends

Voorzitter(s): B.A. van Wagensveld & B.A. Grotenhuis

Donderdag 28 mei 2015

14:36 - 14:48u in Auditorium

Categorieën: vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V04 Bariatrische Chirurgie


Doel:
De duodenal-jejunal bypass liner (DJBL)/ EndoBarrier® is een endoscopische, minimaal invasieve behandeling voor diabetes mellitus type 2 (DM2) en obesitas. In deze studie evalueren we de veiligheid en het effect van de DJBL op DM2 en obesitas.

Methode:
Iedereen werd in dit prospectieve cohort onderzoek geïncludeerd die positief gescreend was voor de DJBL en aan de inclusiecriteria voldeed. Inclusiecriteria waren: leeftijd 18-70 jaar, BMI 28-45 kg/m2, en gebruik van minimaal twee soorten orale antidiabetica en/of gebruik van insuline. Patiënten die anticoagulantia of NSAID’s gebruikten werden geëxcludeerd voor implantatie. De DJBL werd geëxplanteerd na een implantatieduur van twaalf maanden, of ten gevolge van intollerabiliteit of complicaties.

Resultaten:
Tussen maart 2011 en januari 2015 ondergingen 200 patiënten een DJBL implantatie waarvan 182 (91%) implantaties succesvol waren. In 18 patiënten werd de DJBL niet geplaatst in verband met de lokale anatomie of afwijkingen in de bulbus duodeni. In totaal waren ten tijde van analyse 137 DJBLs geëxplanteerd, waarvan 48 (35%) vroegtijdig in verband met persisterende klachten of complicaties. Het lichaamsgewicht nam significant (p<0.001) af van 107.8±17.6 naar 95.7±16.2kg. Dit is vergelijkbaar met een total body weight loss van 11±6.8%. Het gemiddelde HbA1c daalde van 65±17 naar 59±16 mmol/mol (p<0.0001). In 28 patiënten (15%) trad een complicatie op, waarvan 13 patiënten (7%) een gastrointestinale bloeding en 5 patiënten (3%) een pancreatitis ontwikkelden.

Conclusie:
De DJBL is een minimaal invasieve endoscopische behandeling welke leidt tot een significante verbetering van DM2 en gewichtsreductie. Echter, deze behandeling kan gepaard gaan met serieuze complicaties.