Preoperatieve galwegdrainage in patiënten met een resectabel pancreascarcinoom: metaal of plastic stents


J.A.M.G. Tol, J.E. van Hooft, R. Timmer, F.J.G.M. Kubben, E. van der Harst, I.H.J.T. de Hingh, F.P. Vleggaar, I.Q. Molenaar, Y.C.A. Keulemans, D. Boerma, M.J. Bruno, E.J. Schoon, N.A. van der Gaag, M.G.H. Besselink, P. Fockens, T.M. van Gulik, E.A.J. Rauws, O.R.C. Busch, D.J. Gouma

Voorzitter(s): P. van Duijvendijk & J.M.T. Omloo

Vrijdag 29 mei 2015

10:10 - 10:20u in Zaal 80/81

Categorieën: vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V14 HPB III en Video


Introductie:
Een eerdere gerandomiseerde studie (RCT) liet zien dat preoperatieve biliaire drainage (PBD) gevolgd door operatie in patiënten met een resectabel pancreascarcinoom het percentage complicaties verhoogt in vergelijking met vroege directe operatie zonder PBD, mogelijk door het type endoprothese dat werd gebruikt; een plastic stent. Metalen stents kunnen de PBD-gerelateerde complicaties verminderen.

Methoden:
Een multicentrisch cohort van icterische patiënten met een resectabel pancreascarcinoom, gepland voor PBD omdat vroege directe operatie door logistieke problemen niet gepland kon worden, werd toegevoegd aan de eerdere RCT (ISRCTN31939699). Tijdens deze prospectieve studie werd het RCT-protocol nageleefd, behalve dat PBD werd uitgevoerd met een fully covered metalen stent (fcSEMS). Het fcSEMS cohort werd vergeleken met het plastic stent cohort van de RCT. PBD-gerelateerde complicaties waren de primaire uitkomstmaat.

Resultaten:
53 patiënten ondergingen PBD met fcSEMS, in 102 patiënten was een plastic stent geplaatst. Patiënt karakteristieken waren niet verschillend. PBD-gerelateerde complicaties waren 24% in het fcSEMS cohort en 46% in het plastic stent cohort (relatief risico (RR) van plastic stent gebruik 1.9, ondergrens 90% betrouwbaarheidsinterval (BI) 1.2, p = 0.006). Stent gerelateerde complicaties (occlusie en stentwissel) waren 6% versus 31% (RR van plastic stent gebruik 5, ondergrens van 90% BI 1,9; p = 0,001). Chirurgische complicaties verschilde niet, 40% vs. 47%.

Conclusie:
Het gebruik van metalen stents voor PBD in patiënten met een resectabel pancreascarcinoom leveren een beter resultaat in vergelijking met plastic stents. Hoewel de vroege directe operatie zonder PBD de voorkeursbehandeling blijft, wordt het gebruik van een metalen stents geadviseerd wanneer PBD is geïndiceerd.