Het voorspellen van succes van katheter drainage in geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis


R.A. Hollemans, T. Bollen, S. van Brunschot, O.J. Bakker, U. Ahmed Ali, H. van Goor, M.A. Boermeester, H.G. Gooszen, M.G.H. Besselink, H.C. van Santvoort

Voorzitter(s): W. te Riele & H.A. Marsman

Donderdag 28 mei 2015

14:40 - 14:50u in Zaal 80/81

Categorieën: vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V05 HPB I en Upper GI/Oesophagus/Maag I


Doel:
Minimaal 30% van de patiënten met geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis wordt succesvol behandeld met alleen katheter drainage. Het is momenteel niet mogelijk om te voorspellen welke patiënten een additionele necrosectomie moeten ondergaan. Wij evalueerden voorspellende factoren voor succesvolle katheter drainage.

Methode:
Dit was een post-hoc analyse van 130 prospectief geïncludeerde patiënten die primaire katheter drainage ondergingen voor (klinisch suspecte) geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis. Via logistische regressie evalueerden we de associatie tussen succes van katheter drainage (definitie: overleven zonder necrosectomie) en 22 factoren betreffende demografie, ernst van de ziekte (bijvoorbeeld APACHE-II score, orgaan falen) en morfologische kenmerken op CT (bijvoorbeeld percentage pancreasnecrose).

Resultaten:
Katheter drainage werd percutaan verricht bij 113 patiënten en endoscopisch bij 17 patiënten. Geïnfecteerde necrose werd bevestigd bij 116 patiënten (89%). Katheter drainage was succesvol bij 45 patiënten (35%). Via multivariabele regressie werden de volgende factoren geassocieerd met een verminderde kans op succes: mannelijk geslacht (odds ratio[OR] 0.27; 95% betrouwbaarheidsinterval[BI] 0.09-0.55; P<0.01), multi-orgaan falen (OR 0.15; 95%-BI 0.04-0.62; P<0.01), percentage pancreasnecrose (<30%/30-50%/>50%: OR 0.54; 95%-BI 0.30-0.96; P=0.03) en heterogene collectie op CT (OR 0.21; 95%-BI 0.06-0.67; P<0.01). Een predictiemodel van deze factoren toonde een gebied onder de receiver operating characteristic curve van 0.76. Een prognostisch nomogram toonde een succeskans van katheter drainage van 2% tot 91%.

Conclusie:
mannelijk geslacht, multi-orgaan falen, een toenemend percentage pancreasnecrose en heterogeniteit van de collectie zijn negatieve voorspellers voor succes van katheter drainage in geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis. Het nomogram is van prognostische waarde in de klinische praktijk en toepasbaar tijdens risicostratificatie in klinische studies.