Lange termijn uitkomsten van antirefluxchirurgie met focus op Nervus Vagus Integriteit


S. van Rijn, N.F. Rinsma, J. Ringers, R.A. Veenendaal, J.M. Conchillo, M.Y.A. van Herwaarden-Lindeboom, N.D. Bouvy, A.A.M. Masclee

Voorzitter(s): W. te Riele & H.A. Marsman

Donderdag 28 mei 2015

14:50 - 15:00u in Zaal 80/81

Categorieën: vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V05 HPB I en Upper GI/Oesophagus/Maag I


Doel:
Evaluatie van korte en lange termijn effecten van vagusletsel op refluxcontrole na antirefluxchirurgie in een prospectief studieverband.

Methode:
Van 1990 tot 2000 ondergingen 121 patiënten antirefluxchirurgie in één centrum. Patiënten werden vóór en 6 maanden na chirurgie door middel van het testen van nervus vagus integriteit (pancreas polypeptide respons), 24-h pH-metrie, maagontlediging en symptomen geëvalueerd. In 2014, tot 24 jaar na de operatie, is met 106 patiënten opnieuw contact gelegd voor de evaluatie van symptomen door middel van een gevalideerde reflux-specifieke vragenlijst (GERD-HRQL).

Resultaten:
Vagusletsel werd gezien bij 25 patiënten na fundoplicatie. Bij deze patiënten werd een vergelijkbare daling van refluxparameters en refluxsymptomen gezien in vergelijking met patiënten zonder vagusletsel (totale zuur expositie; resp. van 9.7% (5.8-13.4%) tot 1.8% (0.5-5.0%) en van 8.0% (5.2-14.4%) tot 1.1% (0.3-3.4%), ns). De maagontledigingssnelheid nam toe in patiënten zonder vagusletsel (t½ (min): 97 (75-114) vs 69 (58-88), p<0.001), maar bleef onveranderd in patiënten met vagusletsel (t½ (min): 84 (75-142) vs 92 (71-138), p=ns). De respons op de lange termijn follow up (14-24 jaar) was 59%. Patiënten met vagusletsel (n=15) hadden significant meer klachten (GERD-HRQL: 12 (3-22) vs 3 (0-9), p<0.05) en re-operaties vergeleken met patiënten zonder vagusletsel (53% vs 13%, p<0.001).

Conclusie:
Vagusletsel had 6 maanden na chirurgie geen effect op refluxcontrole, maar liet op de lange termijn wel een negatief effect op de GERD-HRQL score zien en leidde tot meer re-interventies. Het is derhalve belangrijk om de Nervus Vagus tijdens anti-reflux chirurgie goed te identificeren en te sparen.