Expressie van HIF-1a in het medullair schildkliercarcinoom identificeert een subgroep met een slechte prognose.


L. Lodewijk, P.J. van Diest, P. van der Groep, N.D. ter Hoeve, A. Schepers, H. Morreau, G.D. Valk, I.H.M. Borel Rinkes, M.R. Vriens

Voorzitter(s): P.D. de Rooij & S.M.E. Engelen

Donderdag 28 mei 2015

14:00 - 14:10u in Baroniezaal

Categorieën: vrije voordracht, algemene chirurgie, oncologische & endocriene chirurgie

Parallel sessie: V06 Hoofdhals en Endocriene Chirurgie en Kwaliteit, Richtlijnen en Protocollen


Doel:
Patiënten met het medullair schildkliercarcinoom (MTC) presenteren zich in bijna 50% van de gevallen met stadium III of stadium IV ziekte. De 10-jaars overleving is dan 70% en 21%, respectievelijk. Aangezien HIF-1α activatie een staat van hypoxie weerspiegelt, is in veel solide tumoren al aangetoond dat activatie hiervan een slechte prognose geeft. Het doel van deze studie is om de prognostische waarde van HIF-1α in tumoren van patiënten met MTC te evalueren.

Methode:
In twee universitaire centra zijn alle patiënten geïdentificeerd die tussen 1988 en 2014 chirurgie ondergingen in het kader van een MTC. Een tissue microarray is vervaardigt waarin 65 primaire tumoren zijn geïncludeerd. Expressie van HIF-1α werd geëvalueerd en gecorreleerd aan klinische parameters waaronder overleving.

Resultaten:
Van de 65 patiënten was de gemiddelde leeftijd 48.7 jaar (SD16.0) en 37 patiënten (57%) waren man. Van de tumoren, waren er 39 (60%) negatief en 26 (40%) positief voor HIF-1α expressie. Voor de analyse van overlevingsdata werd er een gecombineerd eindpunt gebruikt waarbij als events mortaliteit en het ontstaan van afstandsmetastasen zijn gecombineerd. In een multivariate analyse was expressie van HIF-1α een onafhankelijke prognostische factor voor het optreden van het gecombineerde eindpunt (OR 5.4; 95%-CI 1.4 - 20.7). Overlevingscurves lieten een dramatische vermindering van de mediane-event tijd zien, van 49 maanden voor de HIF-1α positieve groep versus >120 maanden voor de HIF-1α negatieve groep.

Conclusie:
Expressie van HIF-1α correleert met mortaliteit en een hoger stadium van ziekte. Overleving is drastisch verminderd in patiënten met MTC die HIF-1α tot expressie brengen.