Primaire hyperparathyreoïdie heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven hetgeen wordt verbeterd door chirurgische behandeling, een multicentercase-control studie.


R.R. Dulfer, A. Morks, P.C. Smit, E.J. Nieveen van Dijkum, K. in 't Hof, F.S. van Dam, C.H. van Eijck, P.W. de Graaf, T.M. van Ginhoven

Voorzitter(s): P.D. de Rooij & S.M.E. Engelen

Donderdag 28 mei 2015

14:30 - 14:40u in Baroniezaal

Categorieën: vrije voordracht, algemene chirurgie, oncologische & endocriene chirurgie

Parallel sessie: V06 Hoofdhals en Endocriene Chirurgie en Kwaliteit, Richtlijnen en Protocollen


Doel:
Patiënten met primaire hyperparathyreoïdie (PHPT) kunnen zich presenteren met een scala aan lichamelijke klachten zoals nierstenen, osteoporose en pancreatitis. Daarnaast wordt de kwaliteit van leven (QoL) vaak negatief beïnvloed door psychische klachten zoals stemmingswisselingen, geheugenproblemen en/of concentratiestoornissen. Een verminderde QoL wordt momenteel niet beschouwd als indicatie voor chirurgische behandeling. Het doel van deze studie is meten van de QoL van Nederlandse patiënten met PHPT en het evalueren van het effect van parathyreoidectomie hierop.

Methode:
Deze multicenter case-controle studie includeerde 52 patiënten met een PHPT en 49 euthyreote patiënten die een hemi-thyreoidectomie ondergingen wegens een benigne aandoening. De SF-36 vragenlijsten zijn zowel preoperatief (t=0) als postoperatief na drie en twaalf maanden afgenomen. De responspercentages waren voor elk tijdstip ruim boven de 85%.

Resultaten:
Beide groepen waren goed vergelijkbaar op basis van demografische gegevens. Alle patiënten in de PHPT groep hadden postoperatief parathyroidhormoon- en calciumwaarden passend bij genezing. De patiënten met een PHPT hadden significant lagere SF-36 scores preoperatief in vergelijking met de euthyreote controle groep. De chirurgische behandeling van PHPT leidde tot een significante stijging van de kwaliteit van leven vergeleken met de preoperatieve waarde. Postoperatief waren er geen statistische verschillen in de SF-36 scores tussen de PHPT en de schildklier groep (figuur 1).

Conclusie:
PHPT heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven. De chirurgische behandeling leidt tot een significante stijging in de kwaliteit van leven. Een verminderde kwaliteit van leven zou toegevoegd moeten worden aan de indicaties voor chirurgische behandeling van PHPT.