Financiële uitkomsten na laparoscopie en laparotomie voor oncologische colorectale chirurgie: een multicenter population-based studie


J.A. Govaert, M.W.J.M. Fiocco, W.A. van Dijk, N.E. Kolfschoten, H.A. Prins, P.J. Tanis, J.W.T. Dekker, R.A.E.M. Tollenaar, M.W.J.M. Wouters

Voorzitter(s): N.A.T. Wijffels & T.S. Aukema

Donderdag 28 mei 2015

16:30 - 16:42u in Brabantzaal

Categorieën: vrije voordracht, colorectale chirurgie

Parallel sessie: V07 Maligne Colon II


Huidige literatuur omtrent kosten van laparoscopische colorectale chirurgie geeft geen eenduidig beeld. De studies zijn vaak beperkt doordat (I) gebruik is gemaakt van declaratie gegevens in plaats van daadwerkelijke kosten, (II) door het gebruik van RCT’s met als gevolg selectiebias, (III) of door het gebruik van single-center data. Het primaire doel van deze studie is om kosten van laparoscopie en laparotomie te vergelijken op basis van een intention-to-treat analyse, waarbij de gegevens zijn gebaseerd op een population-based database. Secundaire doel is een sub-group analyse, waarbij wordt gekeken naar geconverteerde laparoscopische ingrepen.
Alle electieve oncologische colorectale ingrepen tussen 01-01-2010 en 31-12-2012 van 29 ziekenhuizen geregistreerd in de DSCA (N=8174) werden aan een gedetailleerde financiële database gekoppeld. Kosten werden uniform gemeten tot 90 dagen na ontslag en zijn gebaseerd op Time-Driven Activity-Based-Costing. Odds ratios en p-waardes zijn case-mix gecorrigeerd.
Laparoscopie (N=4237) was geassocieerd met 45% minder mortaliteit (odds ratio 0.661, 95%CI 0.443-0.841, p=0.003), 27% minder ernstige complicaties (odds ratio 0.637, CI 0.558:0.728, p=<0.001) en 6% lagere kosten (delta €672, CI €265:€1067, p=0.001) in vergelijking met laparotomie (N=3937). Mortaliteit en morbiditeit voor geconverteerde laparoscopie (N=547) was niet significant verschillend in vergelijking met laparotomie. Kosten van een geconverteerde laparoscopie waren 7% hoger dan een laparotomie (delta -€907, CI -€1796:-€70, p=0.001).
Ziekenhuis kosten tot 90 dagen na ontslag zijn lager voor laparoscopie dan voor laparotomie. Geconverteerde laparoscopische resecties zijn net zo veilig als laparotomie echter een betere patiënt selectie zou kosten kunnen reduceren. De bevindingen uit deze studie zouden verdere implementatie van laparoscopie moeten ondersteunen.