Resectie van colorectaal carcinoom bij de oudste ouderen in Nederland tussen 2011 en 2013


N.M. Verweij, A. Schiphorst, A. Pronk, M.E. Hamaker

Voorzitter(s): N.A.T. Wijffels & T.S. Aukema

Donderdag 28 mei 2015

16:42 - 16:54u in Brabantzaal

Categorieën: vrije voordracht, colorectale chirurgie

Parallel sessie: V07 Maligne Colon II


Er is een toenemend aantal ouderen met colorectaal carcinoom ten gevolge van een toenemende levensverwachting en vergrijzing van de bevolking. Het doel van deze studie was om de uitkomst van colorectale chirurgische resecties bij de oudste ouderen (≥85 jaar) te vergelijken met ouderen (70-84 jaar) en jongere patiënten (<70 jaar). Hiervoor werden gegevens van de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) tussen 2011 en 2013 geanalyseerd.

Van de 27.579 patiënten waren 12.847 (47%) <70 jaar, 12.714 (46%) tussen de 70 en 84 jaar en de resterende 2018 (7%) ≥85 jaar. Postoperatieve complicaties kwamen significant vaker voor bij de oudste ouderen en ouderen (respectievelijk 41% en 34% vs 29% bij jongere patiënten, p<0.001). Het aantal chirurgische complicaties was vergelijkbaar in alle leeftijdsgroepen (18-20%, p=0.41). Cardiopulmonale complicaties stegen snel met de leeftijd: 13% bij jongere patiënten, 25% bij ouderen en 40% bij de oudste ouderen (p<0.001). Postoperatieve sterfte (binnen 30 dagen na operatie) was het hoogst bij de oudste ouderen (10% vs 4% bij ouderen en 1% van de jongere patiënten, p<0.001).

Deze studie bestaande uit 27.579 patiënten, waarvan meer dan 2000 oudste ouderen, toont aan dat cardiopulmonale complicaties en sterfte veel hoger liggen bij de oudste ouderen in vergelijking met de jongere patiënten groepen, terwijl het percentage van chirurgische complicaties zeer vergelijkbaar is. Het optimaliseren van de gezondheidstoestand van de patiënt voorafgaand aan de operatie en het afstemmen van de zorg om cardiopulmonale complicaties te voorkomen, zouden de mogelijkheden en uitkomsten van colorectale chirurgie voor deze kwetsbare patiënten verbeteren.