Afgenomen mortaliteit na laparoscopische resectie voor colorectaal carcinoom: een populatie studie van de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA).


L. Gietelink, M.W.J.M. Wouters, W.A. Bemelman, J.W.T. Dekker, R.A.E.M. Tollenaar, P.J. Tanis

Voorzitter(s): N.A.T. Wijffels & T.S. Aukema

Donderdag 28 mei 2015

16:54 - 17:06u in Brabantzaal

Categorieën: vrije voordracht, colorectale chirurgie

Parallel sessie: V07 Maligne Colon II


Laparoscopische resectie voor colorectaal carcinoom leidt mogelijk tot een lagere postoperatieve mortaliteit door de reductie van met name cardiopulmonale postoperatieve complicaties. Onze populatiestudie onderzocht deze hypothese in gestratificeerde subgroepen om selectiebias te minimaliseren.
Hiervoor werden gegevens uit de Dutch Surgical Colorectal Audit (2010 - 2013) gebruikt. Postoperatieve mortaliteit na laparoscopische en open resectie werd vergeleken in subgroepen met een vergelijkbaar operatief risico gebaseerd op leeftijd, ASA-classificatie, tumorstadium, voorgaande abdominale chirurgie en de chirurgische setting. De invloed van laparoscopische resectie op het ontstaan van cardiopulmonale en andere postoperatieve complicaties werd geanalyseerd in een univariaat en multivariaat model.
Het percentage postoperatieve mortaliteit was lager na laparoscopische resectie in vergelijking met open resectie in alle subgroepen, bestaande uit patiënten met een electieve resectie voor T1-3N0-2M0 coloncarcinoom. De relatieve risico reductie (RRR) was significant in 20/22 subgroepen, met een maximale RRR van 0.64 (95% CI 0.45-0.90). Laparoscopische resectie was onafhankelijk geassocieerd met een lager risico op cardiale (OR 0.73, 95% CI 0.66-0.82) en pulmonale (OR 0.73, 95% CI 0.64-0.84) complicaties.
Laparoscopische chirurgie leidt tot een lagere postoperatieve mortaliteit in vergelijking met open chirurgie voor patiënten met een electieve resectie voor niet lokaal uitgebreid, niet gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Vooral de oudere, fragiele patiënt lijkt te profiteren van dit voordeel doordat de kans op een cardiopulmonale complicatie afneemt. Naast het snellere postoperatieve herstel, ondersteunen deze bevindingen de brede implementatie van laparoscopische chirurgie voor colorectaal carcinoom, vooral bij patiënten met een hoog operatief risico.