Visualisatie van de exrahepatische galwegen met Near-Infrarood licht in patiënten met een verhoogd risico op galwegletsel tijdens een laparoscopische cholecystectomie


M. Ankersmit, D.A. van Dam, A. van Rijswijk, B. van de Heuvel, J.B. Tuynman, W.J.H.J. Meijerink

Voorzitter(s): H.C. van Santvoort & H.A. Marsman

Donderdag 28 mei 2015

16:30 - 16:40u in Diezehal

Categorieën: vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V08 HPB II


Peroperatieve visualisatie van de ductus cysticus (DC) en ductus hepatocholedochus (DHC) met Near-Infrarood (NIR) licht is bruikbaar gebleken in patiënten met ongecompliceerde cholecystolithiasis. In deze vervolgstudie is onderzocht of het visualiseren van de galwegen met NIR licht van toegevoegde waarde is in patiënten met gecompliceerde cholecystolithiasis om zodoende het risico op galwegletsel tijdens een laparoscopische cholecystectomie te verminderen.Wij includeerden patiënten met een indicatie voor een LC na biliaire pancreatitis, cholecystitis acuta, choledocholithiasis, ERCP of percutane galblaas drainage. Na inductie van algehele anesthesie werd 0,2 mg/kg Indocyanine groen intraveneus toegediend. Voor en tijdens dissectie van de leverhilus en op CVS werd gekeken met NIR licht. Structuren waargenomen met NIR en conventionele beeldvorming werden vergeleken. Vervolgens is gescoord of de operateur het visualiseren en identificeren van de DC en DHC met NIR van toegevoegde waarde vond voor het bereiken van CVS.Twintig patiënten werden geïncludeerd. Twee patiënten werden geëxcludeerd vanwege conversie. In 8/18 patiënten (44%) was het visualiseren van de galwegen met NIR van toegevoegde waarde. In één patiënt kon de DC alleen geïdentificeerd worden met NIR waardoor conversie niet nodig was. In vier patiënten werden de DC en DHC geïdentificeerd met NIR op CVS. Dit was niet van toegevoegde waarde tijdens de procedure. In zes patiënten konden de galwegen niet geïdentificeerd worden met NIR.Concluderend is in bijna de helft van de gevallen vroege visualisatie van de DC en identificatie van de DHC met NIR licht van toegevoegde waarde bij het creëren van CVS in patiënten met gecompliceerd cholecystolithiasis.