Een pro-actieve percutane drainage strategie in de chirurgische step-up benadering van geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis


J. van Grinsven, P. Timmerman, K.P. van Lienden, J.W. Haveman, D. Boerma, C.H. van Eijck, P. Fockens, H.C. van Santvoort, M.A. Boermeester, M.G.H. Besselink

Voorzitter(s): H.C. van Santvoort & H.A. Marsman

Donderdag 28 mei 2015

17:20 - 17:30u in Diezehal

Categorieën: vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V08 HPB II


Doel:
Geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis is vrijwel altijd een indicatie voor invasieve behandeling. Percutane catheter drainage (PCD) is de eerste stap in de chirurgische ‘step-up’ benadering. Het is onduidelijk of een pro-actieve drainage strategie (frequente drain revisie, zo nodig drain ‘upsizing’) een aanvullende chirurgische necrosectomie vaker kan voorkomen dan de reguliere drainage strategie.

Methode:
Van patiënten met een DBC acute pancreatitis in 4 centra (2004-2014), werden de patiënten geïdentificeerd die een primaire PCD voor de verdenking geïnfecteerde necrose ondergingen. We vergeleken de patiëntuitkomsten van een centrum met een pro-actieve drainage strategie met die van drie centra waar reguliere drainage binnen de chirurgische step-up benadering plaatsvond.

Resultaten:
Van 1427 acute pancreatitis patiënten had 26% (n=369) een necrotiserende pancreatitis en werd 32% (n=117) initieel behandeld met PCD: 42 patiënten in het pro-actieve drainage centrum versus 75 patiënten in de overige centra. In het pro-actieve drainage centrum werden mediaan 3 PCD’s (interquartile range (IQR) 2-4) uitgevoerd tot maximaal een 16 Fr drain (IQR 14-20) versus 2 PCD’s (IQR 1-2) en een 14 Fr drain (IQR 12-14) in de overige centra P<.001. In het pro-actieve drainage centrum ondergingen minder patiënten een aanvullende chirurgische necrosectomie, 29% vs. 52% P=.045. Ook werd er na pro-actieve drainage minder nieuw orgaanfalen gezien, 5% vs. 20% P=.011. De sterfte verschilde niet, 17% vs. 19% P=.787.

Conclusie:
In deze studie voorkwam een pro-actieve drainage strategie bij patiënten met (verdenking op) geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis vaker een aanvullende necrosectomie. Toekomstige gerandomiseerde studies zijn nodig om de werkelijke waarde van deze strategie te bepalen.