De betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de AO-classificatie voor humerusschachtfracturen


K.C. Mahabier, E.M.M. van Lieshout, B.C. van der Schaaf, G.R. Roukema, B.J. Punt, M.H.J. Verhofstad, D. den Hartog

Voorzitter(s): C.H. van der Vlies & H.P.A.M. Poos

Donderdag 28 mei 2015

16:30 - 16:40u in Multifunctionele zaal

Categorieën: vrije voordracht, traumachirurgie

Parallel sessie: V09 Traumachirurgie


Doel:
Humerusschachtfracturen worden meestal geclassificeerd middels de AO-classificatie. Deze onderscheid drie types (12-A/B/C) en negen groepen (12-A1/2/3, 12-B1/2/3, 12-C1/2/3). Het doel van deze studie was het bepalen inter-observer betrouwbaarheid en de intra-observer reproduceerbaarheid van de AO-classificatie voor humerusschachtfracturen. Beiden zijn niet in de literatuur bekend.

Methode:
Om de inter-observer betrouwbaarheid te bepalen, classificeerden 30 observers (25 traumachirurgen en 5 orthopedisch chirurgen) onafhankelijk 90 humerusschachtfracturen middels de AO classificatie. Patiënten van 16 jaar of ouder werden geïncludeerd. Periprosthetische, recidief en pathologische fracturen werden geëxcludeerd. Röntgenfoto’s werden in willekeurige volgorde en geblindeerd voor klinische informatie aangeboden. Om de intra-observer reproduceerbaarheid te bepalen werden alle röntgenfoto’s na twee maanden in een andere volgorde nogmaals geclassificeerd. Inter- en intra-observer overeenstemming werden bepaald middels de kappa coëfficiënt (SPSS).

Resultaten:
Inter-observer overeenstemming voor de negen groepen was redelijk (κ=0.48; 95% BI 0.48-0.49). Het hoogst voor 12-A3 (κ=0.68; 0.64-0.71) en 12-C3 fracturen (κ=0.63; 0.60-0.66) en het laagste voor 12-C1 fracturen (κ=0.24; 0.21-0.27). Inter-observer overeenstemming voor de drie types was redelijk (κ=0.60; 0.59-0.61). Goed voor type A (κ=0.77; 0.70-0.84) en redelijk voor type B (κ= 0.52; 0.46-0.58) en type C fracturen (κ=0.46; 0.42-0.51).
Vierenzestig procent van de fracturen werden in beide ronden identiek geclassificeerd. De intra-observer overeenstemming was goed voor de negen groepen (κ=0.80; 0.77-0.82) en voor de drie types (κ=0.80; 0.77-0.81). Er waren geen verschillen tussen trauma- en orthopedisch chirurgen.

Conclusie:
De AO-classificatie voor humerusschachtfracturen heeft een goede inter-observer betrouwbaarheid voor type A fracturen en een redelijke voor alle andere fractuurtypes. De intra-observer reproduceerbaarheid was goed.