Behandelvoordelen bij de kwetsbare oudere met een collum fractuur op een Geriatrische afdeling


E.G.J. Vermeulen, P.R. Moerbeek, R.S. Kalisvaart, R. Vreeswijk, K.J. Kalisvaart

Voorzitter(s): C.H. van der Vlies & H.P.A.M. Poos

Donderdag 28 mei 2015

16:50 - 17:00u in Multifunctionele zaal

Categorie├źn: vrije voordracht, traumachirurgie

Parallel sessie: V09 Traumachirurgie


Doel:
Het vergelijken van uitkomsten van zorg door het beleidsmatig post-operatief plaatsen van collum fractuur patienten op een geriatrische in vergelijking met een chirurgische afdeling.

Methode:
De studie is een vergelijkende cohort studie onder kwetsbare ouderen (>69 jaar) met acuut gebroken heup. Data verzameld van kwetsbare ouderen met acute heup chirurgie op een chirurgische afdeling werden vergeleken met prospectieve data bij dezelfde patienten, welke echter na operatie op een geriatrische afdeling werden uitbehandeld.
Preoperatief werden alle patienten op de SEH beoordeeld door de geriatrie middels een Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) en kregen polyfarmacie, ondervoeding, delier risico en algehele kwetsbaarheid zo nodig extra behandeling. Hiermee werden de patienten zo spoedig mogelijk in de best mogelijke conditie verkregen en werd deze behandeling postoperatief op de geriatrie afdeling voorgezet.
Uitkomsten waren: tijd tot operatie, opnameduur, voorkomen van delier, co-morbiditeit, re-operatie en mortaliteit.

Resultaten:
Tijd tot operatie was gemiddeld 14 en na geriatrische interventie 11 uur. Binnen 24 uur opereren was 79%, na 91%. Opnameduur daalde van 10.6 naar 6.3 dagen. Delier incidentie daalde van 53% naar 12%. 30 dagen mortaliteit daalde met 35%. Re-operatie daalde van 1,3% naar 0,3%. Patienten waren erg enthousiast over hun geriatrisch ziekenhuisverblijf en revalidatiecentra concludeerden dat patienten in betere conditie overgeplaatst worden, potentieel leidend tot een kortere revalidatie periode.

Conclusie:
De intensieve samenwerking tussen Chirurgie en Geriatrie voor de kwetsbare oudere met een acute heupfractuur zorgt voor significante betere patient gerelateerde uitkomsten. Te onderzoeken valt of dit ook kan gelden voor andere diagnoses.