Een nieuw model om de uitkomst van traumapatiënten te voorspellen in de huidige traumapopulaties: een internationale multicenter studie


A.C. Gunning, K.W.W. Lansink, K.J.P. van Wessem, Z.J. Balogh, R.V. Maier, L.P.H. Leenen

Voorzitter(s): C.H. van der Vlies & H.P.A.M. Poos

Donderdag 28 mei 2015

17:10 - 17:20u in Multifunctionele zaal

Parallel sessie: V09 Traumachirurgie


Doel:
Om de kwaliteit van de traumazorg in traumacentra te evalueren, wordt de individuele prestatie van een traumacentrum vergeleken met de internationale standaard. Echter, deze standaard, de TRISS (Trauma and Injury Severity Score) methode1, is veertig jaar geleden ontwikkeld en leidt in de huidige traumapopulaties tot onbetrouwbare uitkomsten.2-4
Het doel van deze studie is het ontwikkelen van een nieuw model met objectieve parameters die de mortaliteit voorspellen en wereldwijd toegepast kan worden.

Methode:
Internationale multicenter prospectieve traumadatabase studie uitgevoerd in drie Level I traumacentra: Nederland (NL), Australië (AUS), de Verenigde Staten (VS).

Inclusie:
volwassen traumapatiënten, opgenomen in 2012 en 2013 met stomp trauma.
Zeven verschillende modellen werden getest met een combinatie van de parameters: leeftijd, systolische bloeddruk (SBD), ademhaling (AH), Glasgow Coma Score (GCS), Injury Severity Score (ISS), base deficit (BD), hoogste Abbreviated Injury Scale (AIS) score (HAS).

Resultaten:
Geincludeerde patiënten: NL=1841, AUS=2432, VS=7950. In de drie populaties hebben de SBD en AH geen voorspellende waarde voor de mortaliteit. BD is een betrouwbare en objectievere parameter voor de fysiologische conditie ten opzichte van de GCS. De ISS heeft geen toegevoegde waarde voor de mortaliteit in een model met de HAS.
Het beste model bevat de parameters: leeftijd, BD, HAS. NL: R2=0.419, Hosmer Lemeshow-test (HL): P=0.304, AUC=0.911. AUS: R2=0.425, HL: P=0.909, AUC=0.936. VS: R2=0.382, HL: P=0.162, AUC=0.912.

Conclusie:
Deze studie laat zien dat een model met de objectieve parameters leeftijd, base deficit en hoogste AIS score het beste de mortaliteit voorspelt in de huidige traumapopulaties wereldwijd.