Hemoglobine-waarde en neurologische uitkomst in patiënten met ernstig neurotrauma: op naar afkapwaarde voor transfusie


K. Balvers, M.R. Wirtz, C. Rourke, S. Eaglestone, K. Brohi, S. Stanworth, C. Gaarder, J.C. Goslings, N.P. Juffermans

Voorzitter(s): C.H. van der Vlies & H.P.A.M. Poos

Donderdag 28 mei 2015

17:20 - 17:30u in Multifunctionele zaal

Categorieën: vrije voordracht, traumachirurgie

Parallel sessie: V09 Traumachirurgie


Doel:
Het doel van deze studie was de associatie tussen de hemoglobine (Hb)-waarde en de neurologische uitkomst bij neurotrauma patiënten te onderzoeken.

Methode:
In een sub studie van een prospectieve multicenter studie werden in vier Level-1 trauma centra neurotrauma patiënten geïncludeerd tussen januari 2008 en december 2014. Alle volwassen ernstige neurotrauma patiënten (Abbreviated Injury Score ≥3), met een opname op de Intensive Care en Hb-waardes beschikbaar bij binnenkomst op de traumakamer, werden geïncludeerd. De primaire uitkomstmaat was het cognitief functioneren bij ontslag, welke werd bepaald met een geschatte Glasgow Outcome Scale (GOS). Een slechte neurologische uitkomst was gedefinieerd als een GOS ≤3.

Resultaten:
Van de in totaal 261 neurotrauma patiënten, hadden 101 patiënten (39%) een matige anemie (≤6,2 mmol/L) binnen 24 uur na het trauma, waarvan meer dan 50% (61 patiënten) een ernstige anemie (≤5,6 mmol/L). Na correctie voor confounders was een Hb ≤5,6 mmol/L geassocieerd met een slechte neurologische uitkomst (OR 2.572, 95% CI 1.058-6.250). In de onderzoekspopulatie werd een Hb-waarde van ≤6,4 mmol/L geïdentificeerd als de transfusie afkapwaarde voor een slechte neurologische uitkomst (sensitiviteit 82%, specificiteit 62%).

Conclusie:
In neurotrauma patiënten is anemie, gedefinieerd als Hb ≤5,6 mmol/L, geassocieerd met een slechte neurologische uitkomst. Prospectieve studies zijn nodig om te onderzoeken of het geven van bloedtransfusies met als doel het waarborgen van een Hb>6,4 g/dL, de neurologische uitkomst verbetert.