Intra-arteriële trombolyse zonder katheter door intraveneuze toediening van urokinase-microbelcomplexen


J.H. Nederhoed, H.P. Ebben, J. Slikkerveer, A.W.J. Hoksbergen, O. Kamp, G.J. Tangelder, W. Wisselink, R.J.P. Musters, K.K. Yeung

Voorzitter(s): J.M. Hendriks & V. Jongkind

Donderdag 28 mei 2015

17:18 - 17:30u in Auditorium

Categorieën: vrije voordracht, vaatchirurgie

Parallel sessie: V10 Vaatchirurgie I


Microbellen, of ultrageluid-contrastmiddelen, kunnen gebruikt worden als drager voor een medicament. Ze kunnen bewerkt worden om te hechten aan trombus en imploderen onder invloed van hoog-intensiteit ultrageluid. In deze studie bekeken we of het met intraveneus gegeven urokinase-microbelcomplexen mogelijk is, lokale intra-arteriële trombolyse te bewerkstelligen, i.e. zonder gebruik van een intra-arteriële katheter.
Bij 9 varkens werd een trombus gecreëerd in de linker arteria iliaca communis, waarna intraveneuze trombus-gerichte microbellen (tMB) met urokinase (tMB+UK-groep) of alleen UK (UK-groep) toegediend werden. Na een bolus van 500.000EH UK, al dan niet gecombineerd met 2 ampullen tMB afhankelijk van groep, volgden 3 doses van 50.000EH UK, gecombineerd met 1 ampul tMB in de tMB+UK-groep. Gedurende 1 uur werd hoog-intensiteit ultrageluid toegepast ter plaatse van de trombus. Flow in de arteria iliaca werd gemeten met een ultrasone flowprobe. Na euthanasie volgde obductie, waarbij de massa van de resterende trombus werd gemeten en gekeken werd naar eventuele complicaties.
In de tMB+UK-groep (n=5) werd verbetering van flow gezien bij 3 varkens, waarbij 1 volledig herstelde naar baseline flow. In de UK-groep (n=4) was slechts minimale verbetering te zien bij 1 varken. De trombusmassa was significant lager in de tMB+UK-groep dan in de UK-groep (mediaan 0,9383g(0,885-1,2809) versus 1,5399g (1,337-1,7628;P=0,016). Er werden geen complicaties van behandeling gevonden.
Op basis van deze experimentele studie lijkt lokale arteriële trombolyse met intraveneus -dus minder invasief- toegediende urokinase gebonden aan tMB technisch haalbaar en effectiever dan trombolyse zonder microbellen. Meer onderzoek is nodig alvorens deze therapie in mensen toepasbaar is.