‘Textbook outcome’: het gebruik van een samengestelde uitkomstmaat in de Dutch Upper GI Cancer Audit.


L.A.D. Busweiler, M.G. Schouwenburg, P.C. de Jong, T. Rozema, N.E. Kolfschoten, M.I. van Berge Henegouwen, B.P.L. Wijnhoven, R. van Hillegersberg, M.W.J.M. Wouters, J.W. van Sandick

Voorzitter(s): J.W. van Sandick & J.W. van den Berg

Donderdag 28 mei 2015

16:40 - 16:50u in Zaal 80/81

Categorieën: vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V11 Upper GI/Oesophagus/Maag II


Doel:
De Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) heeft als streven de kwaliteit van zorg voor patiënten die een operatie ondergaan vanwege slokdarm- of maagcarcinoom te verbeteren. Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een samengestelde maat (‘textbook outcome’) bestaande uit verschillende kwaliteitsindicatoren, waarmee inzicht kan worden verkregen in het gehele traject van operatie tot ziekenhuisontslag.

Methode:
Alle patiënten die in de DUCA werden geregistreerd (2011-2013) vanwege een operatie met curatieve intentie werden geïncludeerd. ‘Textbook outcome’ is gedefinieerd als het percentage patiënten zonder peroperatieve of postoperatieve complicaties, bij wie de tumor radicaal is verwijderd, ≥15 lymfeklieren werden onderzocht, geen re-interventie, heropname op IC/MC, of een verlengde ziekenhuisopname plaatsvond (>21 dagen) en geen sprake was van postoperatieve mortaliteit of heropname na ziekenhuisontslag.

Resultaten:
In totaal werden 1967 patiënten met een slokdarmcarcinoom en 1222 patiënten met een maagcarcinoom geïncludeerd. Figuur 1 toont zowel het cumulatieve percentage ‘textbook outcome’ als het geobserveerde percentage per individuele indicator op populatie niveau voor beide groepen. Zowel in de groep patiënten met slokdarmcarcinoom als in de groep patiënten met maagcarcinoom werd een ‘textbook outcome’ bereikt in 28% van de patiënten. Met name de indicator ‘≥15 lymfeklieren’ zorgde voor een daling in ‘textbook outcome’. Op ziekenhuisniveau varieerde het percentage ‘textbook outcome’ tussen de 4% en 42%.

Conclusie:
Op basis van de landelijke audit gegevens, werd een ‘textbook outcome’ bereikt in 28% van de patiënten die geopereerd werden vanwege slokdarm- of maagcarcinoom. Met deze samengestelde uitkomstmaat kunnen individuele ziekenhuisprestaties en de variatie tussen ziekenhuizen inzichtelijk worden gemaakt.