Hoog-gevoelige troponine T metingen voorspellen niet-cardiale complicaties na grote abdominale chirurgie


A.F.J. de Bruin, P. Noordzij, I.M. Dijkstra, D. Boerma

Voorzitter(s): J.W. van Sandick & J.W. van den Berg

Donderdag 28 mei 2015

17:10 - 17:20u in Zaal 80/81

Categorieën: vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V11 Upper GI/Oesophagus/Maag II


Postoperatieve non-cardiale complicatie-incidentie kan oplopen tot 28% na hoog risico abdominale chirurgie. Er is steeds meer bewijs dat een postoperatief verhoogd cardiaal troponine geassocieerd is met een verhoogd complicatierisico in niet-cardiale chirurgie. Het doel van deze studie is het aantonen van een relatie tussen postoperatief verhoogd cardiaal troponine T en niet-cardiale complicaties in patiënten na grote abdominale chirurgie
Patiënten met een risico op coronair lijden welke electieve grote abdominale chirurgie ondergingen werden geïncludeerd in deze prospectieve observationele single-center cohort studie. Hoog-gevoelig cardiaal troponine T werd gemeten de dag voor chirurgie, dag 1, 3 en 7 na chirurgie. Multivariate logistische regressieanalyse werd uitgevoerd om de aangepaste associatie tussen de verschillende cutoff niveaus van postoperatieve myocardletsel en niet-cardiale complicaties te onderzoeken.
In 203 patiënten werd er 690 keer een hoog-gevoelig cardiaal troponine gemeten. Drieënvijftig patiënten(26%) hadden een niet-cardiale complicatie binnen dertig dagen na chirurgie. De ziekenhuismortaliteit was 4%(8/203). Een verhoging van het cardiaal troponine van ≥100% vergeleken met de uitgangswaarde was een onafhankelijke voorspeller van niet-cardiale postoperatieve complicaties(gecorrigeerde odds ratio 4.3; 95% betrouwbaarheidsinterval 1.8-10.1, P<0.001). Dit was geassocieerd met een toename van opnamedagen(9 dagen; 95% betrouwbaarheidsinterval 7-11 versus 7 dagen; 95% betrouwbaarheidsinterval 6-8, P=0.004) en verhoogde ziekenhuismortaliteit(12% versus 2%, P<0.008).
Een postoperatief verhoogd hoog-sensitief cardiaal troponine T van ≥100% is een sterke voorspeller van niet-cardiale complicaties binnen 30 dagen, verhoogde opname duur en ziekenhuismortaliteit in patiënten die grote abdominale chirurgie ondergaan.