Contralateraal lymfeklierrecidief na borstkanker: regionaal recidief of afstandsmetastase? Een systematische review.


M. Moossdorff, G. Vugts, A.J.G. Maaskant-Braat, L.J.A. Strobbe, A.C. Voogd, M.L. Smidt, G.A.P. Nieuwenhuijzen

Voorzitter(s): E.J.T. Luiten & J. de Roose

Donderdag 28 mei 2015

16:30 - 16:40u in Baroniezaal

Categorieën: vrije voordracht, oncologische & endocriene chirurgie

Parallel sessie: V12 Mammachirurgie


Doel:
Na curatieve behandeling voor borstkanker krijgen sommige patiënten een recidief in een contralaterale lymfeklier (CLNR). Traditioneel worden positieve contralaterale lymfeklieren gezien als afstandsmetastase. Echter, aberrante lymfedrainage na eerdere chirurgie komt regelmatig voor. Dit kan betekenen dat contralaterale lymfeklieren een regionaal station zijn. Deze literatuurreview heeft als doel de prognose na CLNR te bepalen.

Methode:
Op PubMed werd gezocht naar publicaties t/m juli 2014 over patiënten met CLNR, met of zonder lokaal recidief, alsook repeat-sentinel node studies waarin positieve contralaterale klieren werden beschreven. Exclusiecriteria waren synchrone contralaterale borstkanker en synchrone afstandsmetastasen.

Resultaten:
In 24 geïncludeerde artikelen werden 48 patiënten beschreven. Van deze 48 hadden 26 een geïsoleerd CLNR, 7 een lokaal recidief met klinisch manifeste CLNR en 15 een lokaal recidief met positieve contralaterale repeat-sentinel node. Geïsoleerde CLNR’s traden eerder op (45.9 maanden) dan een CLNR met lokaal recidief (126.6 maanden, p<0.001) of positieve contralaterale repeat-sentinel node met lokaal recidief (217.2 maanden, p=0.02). Chirurgische behandeling van CLNR was bekend van 38 patiënten, van wie 34 patiënten (89.5%) een okselklierdissectie ondergingen. Van 27 patiënten was adjuvante behandeling beschreven, 21 (77.8%) kregen chemotherapie. Van 23 (47.9%) patiënten was follow-up beschikbaar met een mediane duur van 50.3 maanden. Overleving en ziektevrije overleving waren respectievelijk 82.6% [95% BI 67.1-98.1] en 65.2% [45.7-84.7].

Conclusie:
Hoewel dit een kleine geselecteerde populatie betreft, past de prognose van CLNR niet bij gemetastaseerde ziekte. De meeste patiënten ondergingen locoregionale en systemische behandeling, hetgeen curatieve intentie suggereert. Dit wijst er op dat een CLNR gezien moet worden als regionaal recidief.