Een nieuwe techniek voor lymfeklierstadiëring bij borstkanker: gadofosveset versterkte MRI van de axillaire lymfeklieren.


R.J. Schipper, M.L. Smidt, B. de Vries, M.B.I. Lobbes, R.G.H. Beets-Tan

Voorzitter(s): E.J.T. Luiten & J. de Roose

Donderdag 28 mei 2015

16:40 - 16:50u in Baroniezaal

Categorieën: vrije voordracht, oncologische & endocriene chirurgie

Parallel sessie: V12 Mammachirurgie


Reeds is aangetoond dat de lymfeklierstatus van rectumcarcinoompatiënten preoperatief nauwkeurig voorspelt kan worden met een MRI in combinatie met het contrastmiddel gadofosveset. Een feasibility-studie bij tien borstkankerpatiënten toonde de potentie van gadofosveset versterkte axillaire-MRI voor het voorspellen van axillaire lymfeklierstatus op klier-bij-klier niveau met een NPV van 97%. De huidige studie beoogde de diagnostische waarde te valideren op patiënt-bij-patiënt niveau.
Drie-en-zeventig borstkankerpatiënten ondergingen zowel een T2-gewogen als een gadofosveset versterkte T1-gewogen axillaire-MRI. De lymfeklieren werden door twee radiologen onafhankelijk van elkaar beoordeeld op basis van morfologische eigenschappen en de gadofosveset uptake. De ene radioloog is ervaren met het beoordelen van lymfeklieren op een gadofosveset versterkte MRI bij rectumcarcinoompatiënten, de andere radioloog had geen ervaring met gadofosveset versterkte MRI. Er vond matching plaats van lymfeklieren gezien op MRI en verwijderd tijdens chirurgie, om zodoende een goede vergelijking van MRI met pathologie als gouden standaard mogelijk te maken. Sensitiviteit, specificiteit, PPV, NPV en AUC werden berekend. De studiegroep werd gesplitst in twee groepen (patiënt 1-50 en 51-73), om zodoende een mogelijke leercurve te objectiveren.
In totaal werden 328 lymfeklieren verwijderd bij 73 patiënten, waarvan 237 konden worden gematcht met MRI. Pathologie toonde 73 macrometastasen. In 18/73(25%) patiënten werd minimaal 1 macrometastase gevonden. Alle uitkomsten zijn samengevat in tabel 1.
Na een leercurve, toont de studie met een NPV van 94% en een AUC van 0.94 de potentie om met een niet-invasieve techniek nauwkeurige informatie te krijgen over de lymfeklierstatus van borstkankerpatiënten. Deze resultaten zullen nog in een 2e validatie-cohort bevestigd moeten worden.