De diagnostische waarde van de schildwachtklierprocedure na neoadjuvante chemo(-immuno)therapie bij klinisch lymfeklier-positieve borstkanker patiënten: een meta-analyse


T.J.A. van Nijnatten, R.J. Schipper, M.B.I. Lobbes, P.J. Nelemans, R.G.H. Beets-Tan, M.L. Smidt

Voorzitter(s): E.J.T. Luiten & J. de Roose

Donderdag 28 mei 2015

17:00 - 17:10u in Baroniezaal

Categorieën: vrije voordracht, oncologische & endocriene chirurgie

Parallel sessie: V12 Mammachirurgie


Deze studie betreft een meta-analyse voor studies aangaande de schildwachtklierprocedure na neoadjuvante chemo(-immuno)therapie bij klinisch lymfeklier-positieve borstkankerpatiënten ter identificatie van pathologische complete respons.
Er is een zoekactie verricht in PubMed en Embase database tot en met 23 januari 2015. Na het verwijderen van duplicaten zijn alle abstracts door twee onafhankelijke beoordelaars gescreend voor potentiële inclusie, aan de hand van vooraf opgestelde inclusiecriteria: pathologisch bewezen axillaire lymfekliermetastase bij diagnose, schildwachtklierprocedure gevolgd door okselklierdissectie na neoadjuvante chemo(-immuno)therapie bij alle patiënten en een origineel diagnostische studie. Data zijn gepooled en geanalyseerd met behulp van STATA versie 11.2.
Van de 949 potentiële abstracts zijn er 9 studies geïncludeerd waarin in totaal 1496 patiënten werden geïncludeerd. De gepoolde identificatie waarde van de schildwachtklierprocedure was 92,1% (90,7-93,5%) en de gepoolde fout-negatieve ratio(FNR) was 15,0% (12,6-17,3%). Geïsoleerde tumorcellen in een schildwachtklier als positief beschouwen, het aantal geïncludeerde patiënten, het gebruik van aanvullende kleuringen bij pathologie in de vorm van immunohistochemie van axillaire klieren en het uitvoeren van axillair diagnostisch onderzoek post-neoadjuvante chemo(-immuno)therapie hadden allen geen effect op de FNR. De FNR is lager bij prospectieve studies en naarmate een studie recenter is gepubliceerd (P=0.077 en P=0.065). De FNR lijkt hoger te worden indien tijdens de schildwachtprocedure alleen gebruik wordt gemaakt van een radioactief isotoop (P=0.170).
De FNR van de schildwachtklierprocedure na neoadjuvante chemo(-immuno)therapie in klinisch lymfeklier-positieve borstkankerpatiënten lijkt te hoog voor implementatie in de kliniek nu. Een accuratere techniek voor okselklierstadiëring na neoadjuvante chemo(-immuno)therapie in klinisch lymfeklier-positieve patiënten is gewenst voordat men kan afzien van een okselklierdissectie.