Voorspellende factoren voor de ontwikkeling van ziekenhuiscomplicaties in ongecompliceerde acute type B aortadissecties


A.V. Kamman, F.J.H. Nauta, J.A. van Herwaarden, F.L. Moll, K.A. Eagle, S. Trimarchi

Voorzitter(s): R. Balm & R.J. van der Vijver-Coppen

Vrijdag 29 mei 2015

10:18 - 10:30u in Auditorium

Categorieën: vrije voordracht, vaatchirurgie

Parallel sessie: V13 Vaatchirurgie II en Long


Doel:
Het is onbekend welke factoren het ontstaan van ziekenhuiscomplicaties voorspellen in patiënten met ongecompliceerde acute type B aortadissecties . Het doel van deze studie was om deze voorspellende factoren te identificeren.

Methode:
382 acute type B aortadissectie (ABAD) patiënten uit de International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD) werden in twee groepen verdeeld: patiënten die ziekenhuiscomplicaties ontwikkelden (Groep A, n=48) en ongecompliceerde patiënten (Groep B, n=334), gedefinieerd als afwezigheid van: shock, hypotensie, ischemische extremiteiten, myelum ischemie, coma, oncontroleerbare hypertensie of pijn, terugkerende pijn en absentie van perifere pulsaties.

Resultaten:
63 ziekenhuiscomplicaties werden gevonden: toename van de dissectie (n=25, 39.7%), hypotensie (n=15, 23.8%), ruptuur (n=11, 17.5%), ischemische extremiteit (n=10, 15.9%) en CVA (n=2, 3.2%). In groep A werden mannelijk geslacht (70.8% vs. 55.1% p=.039), gebruik van vasopressoren tijdens opname (7.1% vs. 0.7% p=.016), grotere mediane aortadiameter (4.5cm vs. 4.2cm p=.033) en periaortale hematomen (21.4% vs. 10.2% p=.042) vaker gezien bij univariaat analyse. In groep B was uitstralende pijn vaker aanwezig (31.1% vs. 48.1% p=.032). De mortaliteit in groep A was 16.7% vs. 3.3% in groep B (p=.001). Doodsoorzaken waren: ruptuur (n=11), cardiaal (n=1), neurologisch (n=1) en onbekend (n=6). Bij logistieke regressie analyse werden het gebruik van vasopressoren bij opname (OR 10.535 p=.024) en eerdere cardiale chirurgie (OR 2.329 p=.027) geïdentificeerdals voorspellers van de ontwikkeling van ziekenhuiscomplicaties.

Conclusie:
Gebruik van vasopressoren bij opname en eerdere cardiale chirurgie zijn geassocieerd met de ontwikkeling van ziekenhuiscomplicaties in ongecompliceerde ABAD patiënten. Deze subgroep van ABAD patiënten zou baat kunnen hebben bij vroege interventie.