Acute nierinsufficiëntie en lange-termijn nierfunctie verlies in patiënten met symptomatisch perifeer vaatlijden - een prospectieve cohort studie.


T.A. Sigterman, A.G Krasznai, M. Feifel, M.G. Snoeijs, R. Heijboer, G.W.H Schurink, L.H. Bouwman

Voorzitter(s): R. Balm & R.J. van der Vijver-Coppen

Vrijdag 29 mei 2015

10:06 - 10:18u in Auditorium

Categorieën: vrije voordracht, vaatchirurgie

Parallel sessie: V13 Vaatchirurgie II en Long


Achtergrond:
De toediening van contrast tijdens endovasculaire procedures voor perifeer arterieel vaatlijden kan acute nierinsufficiëntie (ANI) veroorzaken. Uitgebreide literatuur is verschenen over ANI na coronaire interventies. Echter, beperkte gegevens zijn bekend over ANI na endovasculaire procedures voor perifeer arterieel vaatlijden en de mogelijk negatieve lange termijn effecten op de nierfunctie.

Methoden:
Alle patiënten behandeld door de afdeling vaatchirurgie met symptomatische perifeer arterieel vaatlijden rutherford classificatie II-VI werden opgenomen in de huidige prospectieve cohortstudie. Acute nierinsufficiëntie werd gedefinieerd als een verhoging van > 25% boven het baseline kreatinine niveau op dag 5 post-procedureel. Multivariate regressie analyse werd uitgevoerd om te corrigeren voor potentiële confounders.

Resultaten:
337 patiënten werden geïncludeerd met een gemiddeld geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) van 67 mL/min/1,73 m2. In totaal ontwikkelden 43 (12,8%) patiënten acute nierinsufficiëntie. Een jaar na de behandeling was de geschatte GFR verminderd met 12,4 mL/min (95CI: 8,6-16,2) bij patiënten met ANI, vergeleken met 6,2 mL/min (95% CI: 4,9-7,0) nierfunctie verlies in patiënten zonder ANI (N = 294) (P<0,01). Na correctie voor potentiële confounders was nierfunctie verlies na acute nierinsufficiëntie 7,8 mL/min (95% BI: 4,5-11, p <0,001) meer. Multivariate logistische regressie toonde aan dat pre-procedurele GFR, kritische ischemie en anemie allen voorspellers waren voor acute nierinsufficiëntie (P <0,03).

Conclusie:
De huidige studie toont een incidentie van acute nierinsufficiëntie van 12,8% in patiënten die een endovasculaire interventie ondergaan voor perifeer arterieel vaatlijden. Patiënten die een acute nierschade ontwikkelen tonen een significant grotere nierfunctie verlies na 1 jaar.