Optimale behandeling voor vroeg stadium niet-kleincellig longcarcinoom: een vergelijking van de overleving na chirurgische resectie en stereotactische lichaamsbestraling


M.A. IJsseldijk, J. Seegers, K.C.A. van Engelenburg, R.P.G. ten Broek

Voorzitter(s): R. Balm & R.J. van der Vijver-Coppen

Vrijdag 29 mei 2015

9:30 - 9:42u in Auditorium

Categorieën: vrije voordracht, vaatchirurgie

Parallel sessie: V13 Vaatchirurgie II en Long


Doel:
Lobaire resecties vormen de standaardbehandeling bij vroeg stadium niet-kleincellig longcarcinoom. Minder invasieve technieken, zoals sublobaire resecties (segmentresectie, sleeve resectie of wigexcisie) en stereotactische lichaamsbestraling (SBRT), zouden een uitkomst bieden voor patiënten die medisch gezien niet in aanmerking komen voor lobaire resectie. Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van overleving van lobaire resecties, sublobaire resecties en SBRT bij vroeg stadium niet-kleincellig longcarcinoom.

Methode:
Er werd een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar verschillende behandelvormen bij niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij in meerdere zoeksystemen werd gezocht met zoektermen voor niet-kleincellig longcarcinoom, SBRT en chirurgie. Artikelen werden door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar beoordeeld op basis van vooraf opgestelde criteria. De primaire uitkomstmaat was vijfjaarsoverleving.

Resultaten:
Er werden 5320 artikelen gevonden, waarvan er 72 werden geïncludeerd. In de studies die de vijfjaarsoverleving na lobaire en sublobaire resecties vergeleken was het relatieve risico op mortaliteit lager voor lobaire resecties (0.78 (95% betrouwbaarheidsinterval [BI]: 0.68-0.90)). In niet-vergelijkende studies was de vijfjaarsoverleving na SBRT 44% (95% BI: 32%-56%), wat lager was dan de vijfjaarsoverleving na segmentectomie (76% (95% BI: 67%-84%) of sleeve resectie (72% (95% BI: 68%-76%)). De vijfjaarsoverleving na wigexcisie bedroeg 49% (95% BI: 26%-71%).

Conclusie:
Lobaire resecties resulteren in een hogere vijfjaarsoverleving dan sublobaire resecties en SBRT bij patiënten met een vroeg stadium niet-kleincellig longcarcinoom. Vanwege het ontbreken van randomisatie voor het type behandeling in de geïncludeerde studies, dienen de resultaten met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.