Patiënt-gerapporteerde uitkomsten in onderzoek naar pancreas- en periampullaire carcinomen: een Delphi studie


A. Gerritsen, M. Jacobs, I. Henselmans, J. van Hattum, G.J. Creemers, I.H.J.T. de Hingh, M. Koopman, I.Q. Molenaar, J.W. Wilmink, O.R.C. Busch, M.G.H. Besselink, H.W.M. van Laarhoven

Voorzitter(s): P. van Duijvendijk & J.M.T. Omloo

Vrijdag 29 mei 2015

9:30 - 9:40u in Zaal 80/81

Categorieën: vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V14 HPB III en Video


Doel:
Patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PRO's) worden toenemend gezien als meest relevante uitkomstmaten binnen de oncologische zorg en onderzoek. Het is echter niet bekend welke van de vele beschikbare PRO-vragenlijsten het meest geschikt zijn in de setting van pancreas- en periampullaire carcinomen. Het doel van deze studie was om een kernset van PRO’s te identificeren die ingezet kan worden binnen een landelijke prospectieve multidisciplinaire pancreasregistratie (Dutch Pancreatic Cancer Project).

Methode:
In een Delphi studie onder 150 patiënten gediagnosticeerd met een pancreas- of periampullair carcinoom (curatief of palliatief behandeld) en 78 zorgverleners, werd gevraagd om op een Likert-schaal van 1-9 het belang aan te geven van 53 PRO-onderwerpen. Onderwerpen die door de meerderheid (≥80%) van zowel curatieve en/of palliatieve patiënten als zorgverleners als zeer belangrijk (score 7-9) werden gescoord, werden opgenomen in de kernset. Onderwerpen die niet voldeden aan deze criteria in ronde 1, werden opnieuw voorgelegd aan de deelnemers in ronde 2, samen met individuele- en groepsfeedback.

Resultaten:
In totaal voltooiden 97(94%) curatieve en 38(81%) palliatieve patiënten en 73(94%) zorgverleners zowel ronde 1 als 2. Na beide rondes werden 17 PRO-onderwerpen geselecteerd voor de kernset: algemene kwaliteit van leven; algemene gezondheid; lichamelijk functioneren; functioneren in werk/hobby’s/andere dagelijkse bezigheden; medicatie; pancreasenzymsuppletie; eetlust; gewichtsveranderingen; ontlasting; vermoeidheid; negatieve emoties; positieve emoties; coping; zorgen over recidief; relatie met partner/naaste familie; tevredenheid over zorgverleners; en tevredenheid over het zorgproces.

Conclusie:
Deze studie voorziet in een kernset van door patiënten en zorgverleners geselecteerde PRO's, die ingezet kan worden binnen de zorg en onderzoek naar pancreas- en periampullaire carcinomen.