Percutane transhepatische voedingssondes: een passend alternatief?


A. Gerritsen, J. Damstra, K.P. van Lienden, O.R.C. Busch, T.M. van Gulik, M.A. Boermeester, J.S. Laméris, O.M. van Delden, M.G.H. Besselink

Voorzitter(s): P. van Duijvendijk & J.M.T. Omloo

Vrijdag 29 mei 2015

9:40 - 9:50u in Zaal 80/81

Categorieën: vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V14 HPB III en Video


Doel:
Enterale toegang kan verkregen worden via verschillende routes (bv. via een naso-enterale sonde of jejunostomie), maar allen hebben hun specifieke nadelen. Bij patiënten met een percutane transhepatische galwegdrain (PTC-drain) en een indicatie voor langdurige enterale toegang, kan een transhepatische voedingssonde mogelijk een passend alternatief bieden, maar tot op heden is weinig bekend over deze techniek. Het doel van deze studie was om de haalbaarheid vast te stellen van percutane transhepatische voedingssonde plaatsing bij patiënten met een reeds aanwezige PTC-drain.

Methode:
In deze retrospectieve cohortstudie werden alle patiënten geïdentificeerd die een transhepatische voedingssonde ontvingen in de periode 2003-2014. De sonde werd geplaatst door een interventie-radioloog naast een bestaande PTC-drain. Het primaire eindpunt was succesvolle plaatsing, gedefinieerd als een juiste positie van de sonde (in duodenum/jejunum) gevolgd door succesvolle toediening van voeding/gal via de sonde.

Resultaten:
In totaal ontvingen 40 patiënten een transhepatische voedingssonde, waarvan 3 geëxcludeerd werden vanwege onvoldoende beschikbare gegevens. De sondes werden geplaatst voor toediening van gal (n=8) of sondevoeding (n=29, bv. vanwege gastroparese of duodenumperforatie). 35 van de 37 (95%) plaatsingen waren succesvol. Bij de andere twee patiënten leidde pijn respectievelijk herhaaldelijk luxeren van de sonde tot beëindiging van de procedure. De eerste sonde bleef gemiddeld 30 (15-83) dagen in de juiste positie. Sonde gerelateerde complicaties waren verstopping (n=11), luxatie (n=6) en cholangitis (n=1) en leidde tot herplaatsing bij 8 (22%) patiënten.

Conclusie:
Transhepatische voedingssonde plaatsing naast een reeds aanwezige PTC-drain is veilig en succesvol en kan worden overwogen bij een indicatie voor langdurige enterale toegang.