Diagnostische accuratesse van CT bij de beoordeling van extra-regionale lymfeklieren bij pancreas- of peri-ampullaire carcinomen


D.S.J. Tseng, H.C. van Santvoort, G.J.A. Offerhaus, M.G.H. Besselink, I.H.M. Borel Rinkes, M.S. van Leeuwen, I.Q. Molenaar

Voorzitter(s): W. te Riele & H.A. Marsman

Donderdag 28 mei 2015

14:30 - 14:40u in Zaal 80/81

Categorieën: vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V05 HPB I en Upper GI/Oesophagus/Maag I


Doel:
Bij pancreas- of peri-ampullaire carcinomen wordt resectabiliteit doorgaans beoordeeld middels CT. Een van de contra-indicaties voor curatieve behandeling is de aanwezigheid van extra-regionale lymfekliermetastasen. Zeker gezien de huidige neoadjuvante behandelings-mogelijkheden, is nauwkeurige stagering middels CT van groot belang. We onderzochten de diagnostische accuratesse van CT bij de beoordeling extra-regionale lymfekliermetastasen bij pancreaskop- en peri-ampullaire carcinomen.

Methoden:
Prospectieve cohort studie in een tertiair HPB verwijzingscentrum volgens de STARD-richtlijnen voor diagnostische accuratesse. We includeerden patiënten die een pancreatoduodenectomie ondergingen of palliatieve radiofrequente ablatie (RFA) in combinatie met een bypassoperatie. Extra-regionale lymfeklieren werden gedefinieerd als lymfeklieren in het aortocavale venster. Aortocavale lymfeklieren werden pre-operatief geëvalueerd door een ervaren HPB-radioloog volgens een gestandaardiseerd protocol en intra-operatief werden lymfklierbiopsieën verkregen. De referentietest was histopathologisch onderzoek.

Resultaten:
Tussen maart 2013 en december 2014 zijn 77 patiënten met een pancreaskop- of peri-ampullair carcinoom geïncludeerd. Bij 69 patiënten (90%) werd een pancreatoduodenectomie verricht en 8 patiënten ondergingen RFA (n = 7) of bypass (n = 1). Per patiënt werden mediaan 3 aortocavale lymfeklieren (IQR 1-4) verwijderd. Negen patiënten (12%) hadden aortocavale lymfekliermetastasen. De negatieve voorspellende waarde van CT was 88% (95% CI 77-94%) en positieve voorspellende waarde (PPV) was 10% (Cl 1-46%), diagnostische accuratesse was 22%.

Conclusie:
De diagnostische accuratesse van CT bij de beoordeling van extra-regionale lymfekliermetastasen bij een pancreaskop- en peri-ampullair carcinoom is laag. Dit komt voornamelijk door het hoge aantal vals-positieve resultaten. Ons inziens zijn suspecte extra-regionale lymfeklieren derhalve geen contra-indicatie voor chirurgische exploratie of andere behandelingen met een curatieve opzet.