De additionele waarde van bloed biomarkers aan PET-CT respons predictie modellen voorafgaand aan en gedurende neoadjuvante chemoradiotherapie bij rectum carcinoom patiënten.


D. Japink, J. Bransen, G.L. Beets, M.F. Vonmeyenfeldt, M.N. Sosef

Voorzitter(s): P.J. Tanis & A. van de Pool

Vrijdag 29 mei 2015

9:30 - 9:42u in Baroniezaal

Categorieën: vrije voordracht, colorectale chirurgie

Parallel sessie: V15 Rectumchirurgie en Proctologie


Introductie:
Respons predictie bij toepassing van neoadjuvante chemoradiotherapie (nCRT) in het lokaal geavanceerde rectum carcinoom (LARC) kan vroege therapie evaluatie en aanpassing voor of gedurende nCRT bewerkstellingen. Deze studie evalueert de toegevoegde waarde van serum markers en experimentele flowcytometrische analyses aan bestaande PET-CT-gebaseerde respons-modellen ter voorspelling van een pathologisch complete respons (pCR) door tumor regressie (TRG) en tumor response (ypTN) te bepalen.

Methode:
Bij 94 LARC patiënten werden CEA, leukocyten, CRP, fracties van monocyten, geactiveerde macrofagen en CEA-bevattende macrofagen samen met SUVMax, SUVMean en metabool tumor volume (MTV) bepaald in relatie tot TRG en ypTN op 0, 7(subpopulatie), 15 en 90 dagen na nCRT-aanvang. De toegevoegde waarde aan de bestaande pCR-predictie modellen PET0 (t=0), PET15 (t=0-15) en PET90 (t=0-90) werd berekend.

Resultaten:
Drieëntwintig patiënten (24.5%) herstageerden tot ypT0N0 en vijfenvijftig patiënten (58.5%) herstageerden tot ypT0-2N0. Univariate analyse liet zien dat CEA predictief was op t=0 voor TRG1-2 (AUC=0.656) en ypT0N0 (AUC=0.600). MTV op t=0 was predictief voor TRG1-2 (AUC=0.666), ypT0N0 (AUC=0.750) en ypT0-2N0 (AUC=0.674). Toevoeging van de gevonden uitkomsten aan het PET15 model liet een AUC van 0.72 zien voor predictie middels PET-CT alleen en een AUC toename tot 0.94 voor predictie middels PET-CT+biomarkers in een subset van alle geïncludeerde patiënten.

Conclusie:
Het middels bloed biomarkers verbeterde PET15 pCR-predictie-model laat een toegenomen AUC van tot 0.94 zien. Hierdoor lijkt therapie evaluatie gebaseerd op pCR-predictie gedurende de eerste twee weken van nCRT haalbaar. Na adequate validatie van dit respons predictie model zou toepassing ervan tot nCRT- en/of chirurgische behandelaanpassingen kunnen leiden.