Orgaansparende behandeling bij goede responders na chemoradiatie bij het rectumcarcinoom volgens het wait-and-see-protocol: meteen beslissen 8 weken na chemoradiatie, of drie maanden later herbeoordelen?


B.J.P. Hupkens, M.H. Martens, M. Maas, S.O. Breukink, L.P. Stassen, R.G.H. Beets-Tan, G.L. Beets

Voorzitter(s): P.J. Tanis & A. van de Pool

Vrijdag 29 mei 2015

9:42 - 9:54u in Baroniezaal

Categorieën: vrije voordracht, colorectale chirurgie

Parallel sessie: V15 Rectumchirurgie en Proctologie


Inleiding:
Patiënten met klinisch complete respons (cCR) na chemoradiatie (ChRT) kunnen kiezen voor het wait-and-see-beleid (W&S). Soms is er 8 weken na ChRT sprake is van een ‘near cCR’. Na een TME blijkt dan regelmatig toch sprake van een pathologische CR. Het alternatief is een TEM, of afwachten en herbeoordeling na drie maanden. Doel van dit retrospectieve onderzoek is de uitkomst te bepalen van deze laatste strategie.

Methode:
129 patiënten werden geëvalueerd voor W&S-beleid, waarvan 61 een typische cCR hadden 8-10 weken na CRT, en direct werden geïncludeerd. 68 hadden een ‘near cCR’, waarvan 15 een lokale excisie (TEM) ondergingen, en bij 53 werd afgewacht en herbeoordeeld na 3 maanden. Hiervan evolueerden 24 patiënten naar cCR en werden alsnog geïncludeerd, terwijl 29 patiënten afgewezen werden.voor W&S.

Resultaten:
Van de 61 onmiddellijke inclusies ontwikkelden 5 (8,1%) een lokale ‘regrowth’. Bij de 15 TEM patiënten (9 ypT0, 6 ypT1-2) was dit 1 (6,7%), en bij de 24 late W&S inclusies 5 (20,8%). Bij de 29 late afwijzingen voor W&S hadden bij 2 (6,9%) een pCR na de TME. Van de 11/100 ‘regrowths’ waren 3 gelokaliseerd in klieren, en 8 luminaal. Allen werden curatief behandeld en hebben tot op heden geen lokaal recidief.

Conclusie:
Bij een ‘near cCR’ beoordeling 8-10 weken na ChRT kan uiteindelijk 39,6% (19+2=21/53) succesvol met W&S behandeld worden na een herbeoordeling 3 maanden later. Mogelijk is bij deze late cCR een hoger percentage ‘local regrowth’. Het blijft de vraag of dit met een TEM kan voorkomen worden.