Langetermijn resultaten van een gerandomiseerde studie (COLOR II) naar laparoscopische versus open resectie van rectumcarcinoom


C.L. Deijen, G.S.A. Abis, M.A. Cuesta, M.H.G.M. van der Pas, E.S.M. de Lange-de Klerk, W.A. Bemelman, H.J. Bonjer

Voorzitter(s): P.J. Tanis & A. van de Pool

Vrijdag 29 mei 2015

9:54 - 10:06u in Baroniezaal

Categorieën: vrije voordracht, colorectale chirurgie

Parallel sessie: V15 Rectumchirurgie en Proctologie


Introductie:
Laparoscopische resectie van colorectaal carcinoom wordt wereldwijd toegepast. Echter, voldoende bewijs ontbreekt om te concluderen dat laparoscopische chirurgie voor het rectumcarcinoom oncologisch veilig is bij lange termijn follow-up. De COlorectal cancer Laparoscopic or Open Resection (COLOR) II studie was opgezet om locoregionaal recidief en overleving drie jaar na laparoscopische en open resectie van rectumcarcinoom te vergelijken.

Methoden:
Een gerandomiseerde internationale studie was verricht in 30 ziekenhuizen. Patiënten met een solitair adenocarcinoom van het rectum binnen 15 cm vanaf de anus, zonder invasie in omliggende structuren en zonder aanwijzing voor afstandsmetastasen, werden geïncludeerd. Patiënten werden gerandomiseerd voor laparoscopische of open chirurgie in een 2:1 ratio. Het primaire eindpunt was locoregionaal recidief drie jaar na de operatie. Secundaire eindpunten omvatten ziektevrije overleving en algehele overleving.

Resultaten:
In de periode 2004-2010 werden 1103 patiënten met een rectumcarcinoom gerandomiseerd voor laparoscopische of open resectie. Hiervan waren 1044 patiënten beschikbaar voor analyse (respectievelijk 699 en 345). Het locoregionaal recidief na drie jaar was 5.0% in beide groepen [verschil 0%; 90% CI, -2.6% tot 2.6%]. De ziektevrije 3-jaarsoverleving was 74.8% na laparoscopische resectie en 70.8% na open resectie [verschil 4.0%; 95% CI, -1.9% tot 9.9%]. De algehele 3-jaarsoverleving was 86.7% in de laparoscopie groep en 83.6% in de open groep [verschil 3.1%; 95% CI, -1.6% tot 7.8%].

Conclusie:
Laparoscopische resectie bij patiënten met rectumcarcinoom is geassocieerd met gelijke percentages locoregionaal recidief, ziektevrije overleving en algehele overleving als open resectie.