Behandeling van functionele anorectale pijn met botuline toxine injecties


I.J.M. Han-Geurts, D. van Reijn, C.B.H. Deen-Molenaar

Voorzitter(s): P.J. Tanis & A. van de Pool

Vrijdag 29 mei 2015

10:18 - 10:30u in Baroniezaal

Categorieën: vrije voordracht, colorectale chirurgie

Parallel sessie: V15 Rectumchirurgie en Proctologie


Doel:
Functionele anorectale pijn waaronder het levator ani syndroom wordt gekenmerkt door een hypercontractiliteit van de bekkenbodem met een onbekende etiologie. Deze hypercontractiliteit veroorzaakt niet alleen pijn maar kan ook tot obstructieve defecatie leiden. De behandeling is moeilijk en bestaat tot nu toe uit bekkenfysiotherapie en pijnstilling met wisselend resultaat. Het gebruik van botuline toxine injecties bij de behandeling van functionele anorectale pijn wordt geëvalueerd.

Methode:
De gegevens van patienten met functionele anorectale pijn die in de periode van 2009 tot en met 2014 werden behandeld met botuline toxine injecties in de bekkenbodem werden geanalyseerd.

Resultaten:
Er werden 70 patienten met functionele anorectale pijn geïncludeerd. Bij 32 patiënten werd tevens een anale fissuur gevonden. De klachten bestonden gemiddeld 5,2 jaar. 14 patienten kregen twee keer injecties met botuline toxine en 3 patiënten drie keer. De injecties werden bij 65% in de m levator gegeven en bij 35% intrasfincterisch. Duidelijke verbetering werd gezien bij 65% met een gemiddelde follow up duur van 12 maanden. Er traden bij geen van de patiënten complicaties op.

Conclusie:
Botuline toxine injecties in de bekkenbodem musculatuur bij functionele anorectale pijn lijkt een veilige behandeling te zijn met op de korte- en medium termijn goede resultaten.