BA.02 Betere metastasevrije overleving voor vrouwen met een BRCA1-mutatie of familiaire belasting door MRI-screening: de MRISC-studie


S. Saadatmand, A.I.M. Obdeijn, E.J.T. Rutgers, J.C. Oosterwijk, R.A.E.M. Tollenaar, G.H. Woldringh, E.B. Bergers, C. Verhoef, E.A. Heijnsdijk, M.J. Hooning, H.J. de Koning, M.M.A. Tilanus-Linthorst

Voorzitter(s): E.C.T.H. Tan & D. Boerma

Vrijdag 29 mei 2015

14:26 - 14:36u in Brabantzaal

Categorieën: best abstract en best poster sessie

Parallel sessie: NVvH Best Abstract en Best Poster Award


Doel
Screening is het enige alternatief voor preventieve mastectomie om het hoge borstkankersterfte risico te verminderen voor vrouwen met familiaire belasting of BRCA1/2-mutatie. Het toevoegen van MRI aan jaarlijkse mammografiescreening verhoogt borstkankersensitiviteit. We beschrijven lange termijn metastasevrije overleving van de grootste prospectieve MRI-screening studie; de MRISC.

Methode
Borstkankerspecifieke metastasevrije overleving (MFS) werd vergeleken tussen MRISC-patiënten en 1:1 gematchte controles. Controles, ongescreend <50 jaar en gescreend met tweejaarlijkse mammografie in het bevolkingsonderzoek ≥50 jaar, waren gematcht op mutatietype (BRCA1/2), jaar en leeftijd van diagnose.

Resultaten
Bij 93 (97 borstkankers) van de 2308 MRISC-patiënten werd borstkanker gedetecteerd; 33 BRCA1-mutatiedraagsters, 18 BRCA2-mutatiedraagsters en 42 vrouwen met een familiaire belasting. MRISC-patiënten hadden vergeleken met controles kleinere (87% versus 52% p=<0.001) en vaker lymfekliernegatieve tumoren (69% versus 44%, p=0.001). Zij kregen minder vaak chemotherapie (39% versus 77%, p=<0.001) en hormonale therapie (14% versus 47%, p=<0.001). Mediane follow-up tijd was 9 jaar (range 0-14). Van de MRISC-patiënten had 9% (8/93) borstkankermetastasen versus 23% (21/93) van de controles (p=0.009). Ondanks minder adjuvante therapie was MFS significant beter in de totale groep MRISC-patiënten (log-rank p=0.008, HR 0.36, 95% CI 0.16-0.80), in vrouwen met een familiaire belasting (log-rank p=0.024, HR: 0.21, 95% CI 0.04-0.95) en borderline significant in BRCA1-mutatiedraagsters (log-rank p=0.055, HR 0.30, 95% CI 0.08-1.13). MFS bleef beter in MRISC-patiënten ook na lead time correctie (log-rank p=0.020, HR 0.40, 95% CI 0.18-0.90).

Conclusie
Jaarlijkse screening met MRI en mammografie verbetert metastasevrije overleving in vrouwen met een BRCA1-mutatie of familiaire belasting en is een goed alternatief voor preventieve mastectomie.